Foto: Theo Galama RundveeVideo

Uitgelicht | Levensduur melkvee verlengen

Hoe zorg je voor een oude, duurzame veestapel? Boerderij Uitgelicht ging langs bij melkveehouder John die zo’n oude melkveestapel in zijn stal heeft lopen.

Wat doet John anders om de levensduur van zijn melkkoeien te verhogen?

Beheer
WP Admin