Uien staan klaar voor transport naar afnemers. - Foto: Ruud Ploeg AkkerbouwNieuws

Uienexport laatste week april 14.900 ton

Volgens de jongste gegevens van GroentenFruit Huis is er in week 17, de laatste week van april, een volume van bijna 14.900 ton uien geëxporteerd.

Dat is 2.500 ton minder dan de week ervoor. Het gaat hier echter om voorlopige gegevens, de weektotalen worden de laatste tijd met soms aanzienlijke hoeveelheden bijgesteld. Zo is het exporttotaal van week 16 nu verhoogd met 475 ton, naar afgerond 17.400 ton. De nu bekende export in week 17 ligt beneden het gemiddelde over de voorgaande vijf seizoenen, maar niet meer dan 3%. Dat kan er dus zelfs bovenuit komen.

Afrika en Europese Unie

De export was weer heel breed georiënteerd, met twee hoofdstromen: naar Afrika en naar EU-lidstaten. Binnen Afrika zijn Gambia, Guinee, Ivoorkust en Mauritanië bestemmingen geweest met afname van 500 ton of meer. In de EU waren Duitsland, België, Spanje, Italië en Frankrijk de voornaamste bestemmingen, waar in totaal 4.100 ton heen ging, ruim 500 ton meer dan de voorgaande week.

Groot-Brittannië nam het meest af, te weten 2.800 ton. Dat is minder dan de beide voorgaande weken, maar toen viel de Britse import vanuit Nederland abnormaal groot uit.

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin