Naast de bekende proeven op het gebied van bemesting, gewasbescherming en gewasversterkers liggen er dit jaar, voortbordurend op de opgedane kennis van vorig jaar, uitgebreide proeven op het gebied van dripirrigatie. Hier krijgt een groep uitleg over de fertigatieproeven van Van Iperen. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Uiendag in teken van weerbare teeltsystemen

Met de opgedane kennis van vorig jaar koos de organisatie van de Landelijke uiendag in Colijnsplaat (Zld.) weer voor aanmelden voor tijdsloten. Zodoende was er over de gehele dag een gelijkmatig publiek die in vier routes werden rondgeleid langs de verschillende proeven.

Naast de bekende proeven op het gebied van bemesting, gewasbescherming en gewasversterkers liggen er dit jaar, voortbordurend op de opgedane kennis van vorig jaar, uitgebreide proeven op het gebied van dripirrigatie. Hier krijgt een groep uitleg over de fertigatieproeven van Van Iperen. - Foto's: Anton Dingemanse

Er liggen vier fertigatieproeven verdeeld over bedden met respectievelijk 5 en 4 rijen. Wat vorig jaar al naar voren kwam bleek dit jaar nog duidelijker. Bij 5 rijen liggen de driptapes tussen rij 1 en 2 en vervolgens tussen rij 4 en 5. Door de regen werd de meststof geconcentreerd toegediend met als gevolg dat de meststof rij 3 moeilijk bereikte.

In de proef met 4 rijen is dit uiteraard niet aan de orde. Deze werden ter compensatie van de uitvallende rij wel wat dikker gezaaid.

De proefrooing geeft een goed beeld van fertigatie ten opzichte van korrelbemesting, geheel links. Vooral in de grofte presteert de fertigatie goed. Van boven naar onder de maten 0-40, 40-60 en 60 opwaarts. Op de grond ligt wat de derde rij opleverde bij de 5 rijenteelt. Uiteindelijk blijkt dat omgerekend fertigatie 11 ton meer oplevert dan een standaard bemestingssysteem.

De ui is licht zouttolerant. Het zou dus mogelijk moeten zijn op zoute kwel uien te telen. Evenals andere kustprovincies kent Zeeland veel zilte ondergrond, alles wat bruin tot geel is op deze kaart.

CZAV heeft een dubbele proef laten aanleggen waarbij via dripirrigatie brakwater met een EC van 4 wordt toegediend. Bij de proef op de voorgrond is daarnaast ook de plantversterker Fertstress toegediend. De uien op dit veld staan nog groen terwijl op het naastliggende veld, op de achtergrond, alleen met brak water werd geïrrigeerd.

In de proef verhoogde teelt van uien, zoals hier op witlofruggen, is voldoende water zeker cruciaal. Deze teeltmethode moet wel voorkomen dat de uien in water blijven staan en zo vatbaarder zijn voor rot, fusarium en andere schimmels.

Het lijkt erop dat bij voorlopige controle er inderdaad minder fusarium in de verhoogde teelt op bedden en ruggen wordt aangetroffen. De uien op de ruggen hadden zo te zien toch weleens dorst in vergelijk met de uien van het controleveld onderaan op de foto.

Het toepassen van biostimulanten is mede bedoelt om het gebruik van standaardmeststoffen en dan met name stikstof te verminderen. De uitwerking van de verschillende middelen is bij deze velden met biostimulanten goed waar te nemen.

Het open gewas uien vergt constante onkruidbestrijding. Hier een groep bij enkele machines die op de Rusthoeve werden gebruikt voor de mechanische onkruidbestrijding. Links de Treffler-veertandeg en rechts de Steketee cameragestuurde torsie-wieder.

Een onderdeel van deze uiendag was het machineplein. Na de rondleidingen konden de bezoekers hier informatie opdoen over nieuwe ontwikkelingen op mechanisatiegebied.

Beheer
WP Admin