Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Uiendag 2020: zoektocht naar teeltoptimalisatie

Door het wegvallen van middelen, veranderende klimatologische omstandigheden en beperkte beschikking over zoet water zijn de proeven om de teelt van uien zo optimaal mogelijk te laten verlopen van groot belang. Foto’s van de proeven bij AIKC Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.). De resultaten en ervaringen worden tijdens de jaarlijkse uiendag gedeeld met bezoekers.

Naast de proeven liggen hier ook rassendemo's waarvan de uien ten grondslag liggen aan de rassenlijst. Lennert Arenthals schikt hier uien decoratief van een Seminis-ras voor de presentatie tijdens de uiendagen.

Vanwege de coronaperikelen kreeg UIKC van de gemeente Noord-Beveland toestemming om alleen onder strikte voorwaarden de uiendag door te laten gaan. Dat hield onder meer in dat bezoekers zich vooraf moesten opgeven en werden ingedeeld voor een bepaald dagdeel. Per dagdeel van 2 uur konden 7 groepen worden rondgeleid met niet meer dan 10 personen per groep, waarvan hier een impressie. - Foto's: Anton Dingemanse

Een belangrijk onderwerp is de zoetwatervoorziening. Daarvan liggen er twee hoofdproeven met druppelirrigatie in de uien. Een van Van Iperen en een van Delphy. Bij de proef van Delphy wordt gekeken hoeveel water een ui minimaal nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Er wordt per veld gevarieerd in keren watergift, de hoeveelheid water per keer of zoals hier het aantal druppeltapes per bed.

Van Iperen daarentegen richtte zich meer op de methode van mestgift in combinatie met druppelen. Hier de proef fertigatie met rechts ernaast een controleveld zonder extra watergift.

Een indruk van uienstand op het fertigatieveld.

Een proefrooiing met van links naar rechts, controleveld, watergift met sproeiboom, druppelen en als laatste fertigatie. Het is duidelijk dat naast een zeer efficiënte watergift het druppelen hoe dan ook voor een duidelijke meeropbrengst zorgt.

Op het participantenveld worden plantversterkers en dergelijke beproefd. Een van deze middelen is Kalisulfagrow van Stoller. Dit middel stabiliseert de hormoonhuishouding en helpt daarmee stress te voorkomen wat de groei van de ui bevordert.

Een interessante proef is onkruidbestrijding. Door het wegvallen van middelen moeten de spuitschema's worden aangepast. Een schema wat jaar op jaar bruikbaar is zal niet zomaar naar voren komen. Deze proeven laten enkele werkbare methoden zien maar vakmanschap van de boer is in belangrijke mate bepalend. Hier een tweetal toegepaste schema's met op de achtergrond onbehandeld.

Een belangrijk aspect in de uienteelt is de tripsbestrijding. Op de proefvelden van de Rusthoeve ligt een uitgebreide proef met verschillende middelen toegepast in combinatie of specifiek gericht op larve of andere ontwikkelingsfase. Hier een onbehandeld veld met vangplaten.

Ook bij de proeven blijkt dat het ene schema het toch beter doet dan het andere. Dit jaar is uiteraard niet exemplarisch voor alle jaren. Volgend jaar kan de situatie volledig anders zijn.

Beheer
WP Admin