VarkensNieuws

Tweede PED-geval betreft milde vorm

Deventer – Het tweede geval van PED in Nederland betreft de milde vorm van de diarreeziekte. Dat blijkt uit onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Net als de eerste keer gaat het om een vleesvarkensbedrijf dat ligt in de provincie in Gelderland.

De PED-variant die in Nederland is aangetroffen is dezelfde als ook in omliggende landen is gevonden, waaronder Duitsland. Meest in het oog springende verschijnsel op de getroffen bedrijven zijn diarreeverschijnselen bij de varkens. De indruk is tot dusver dat het virus dat in Nederland is gevonden minder pathogeen is dan degene die in de Verenigde Staten rondgaat en ook in Oekraïne is gevonden.

Afgelopen vrijdag vond ketenoverleg plaats bij de GD waarbij diverse partijen uit de varkenssector aanwezig waren, zoals dierenartsen, de mengvoerindustrie, de vleessector en boerenbestuurders. Informatieoverdracht stond daar centraal en de vraag wat men gezamenlijk kan doen om verdere verspreiding te voorkomen.

Contact tussen dieren en versleping van het virus via mest vormt het grootste risico voor verspreiding van PED. Hygiëne verdient daarom meer dan ooit alle aandacht in de varkenshouderij, benadrukt de GD. Bij verhoogde sterfte met verdenking van dit virus adviseert de GD de verdachte afdeling te isoleren en aparte laarzen, overals en gereedschappen te gebruiken om overdracht tegen te gaan. Ook adviseert de GD alleen goed gereinigde en ontsmette veewagens op het bedrijf te ontvangen.

Beheer
WP Admin