Foto: ANP/ BART MAAT AlgemeenNieuws

Tweede Kamer zet ministers Adema en Van er Wal aan het werk

De Tweede Kamer wil meer aandacht voor dierenwelzijn, een juridisch houdbaar alternatief voor de KDW en een spoedadvies van de landsadvocaat om bij PAS-melders van handhaving af te zien.

Kamerleden komen bij de begrotingsbehandeling van het landbouwministeries met meer dan 70 moties. Opdrachten en voorstellen voor de ministers op het gebied van landbouw (Adema) en stikstof (Van der Wal).

De kritische depositiewaarde is voor veel boerenbelangenbehartigers een doorn in het oog: om de drempelwaarde voor natuurschade te gebruiken als doel om de stikstofaanpak aan op te hangen, vinden ze te kortzichtig. Wybren van Haga wijst de minister in een motie op het alternatief dat boerenactiegroep Farmers Defence Force al eens geopperd heeft, en wil graag dat de regering naar dit voorstel te kijken. 97 Kamerleden, waaronder die van coalitiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie zijn het met hem eens.

De Tweede Kamer wil een spoedadvies van de landsadvocaat over de mogelijkheden om de handhaving van PAS-melders op te schorten. Een meerderheid van de Kamer stemde voor een motie die vraagt om een onderzoek naar de mogelijkheid voor provincies om niet te handhaven, of om de handhaving van PAS-melders provinciaal of landelijk op te schorten. Daarnaast wil de Kamer kijken of provincies als tussenpartij op vrijwillige basis stikstofruimte kunnen verwerven om PAS-melders te legaliseren, of dat provincies garant kunnen staan zodat veehouders zelf stikstofruimte kunnen kopen.

Stikstof ruimte verbreding A27

Een voorstel van PvdA en GroenLinks om de door Rijkswaterstaat aangekochte stikstofruimte voor de verbreding van de A27 te gebruiken voor de PAS-melders, haalde het niet. Datzelfde geldt voor de suggestie van dezelfde twee partijen over hoe om te gaan met zogenaamde ‘latente ruimte’. Dit is het verschil tussen de afgegeven stikstofruimte in een natuurvergunning en de daadwerkelijke bedrijfssituatie. Wat PvdA en GroenLinks betreft, zou de overheid de datum van de PAS-uitspraak door de Raad van State, 29 mei 2019, als referentiedatum moeten nemen. Dit om (ook) te voorkomen dat boeren nu hun vergunningsruimte optimaal te benutten, zodat ze in een later stadium niet gekort worden op de emissieruimte. De Kamer was het hier niet mee eens.

Stikstofheffing voor verwerkende industrie

Ook wil de Kamer een onderzoek naar de mogelijkheden om een stikstof- of methaanheffing in te voeren voor de verwerkende industrie. Doelstelling van het kabinet is dat er een methode komt waarbij ‘de vervuiler betaalt’. Vanwege de kwetsbare positie van het verdienmodel van de boer, wil de Tweede Kamer deze heffing niet bij de boer, maar bij de verwerkende industrie neerleggen. De politiek wil op deze manier de verwerkende industrie bij laten dragen aan de verduurzaming en bijvoorbeeld innovaties in de sector.

Kamer wil betere bescherming wolf

De Tweede Kamer wil ook dat het kabinet “zich actief blijft inzetten” voor het beschermen van de wolf. Een motie daartoe van de Partij voor de Dieren, medeondertekend door de PVV, GroenLinks, PvdA, Volt en DENK werd donderdag aangenomen. Een motie van JA21 en BBB, waarin juist wordt gevraagd om de beschermde status van de wolf te verlagen, kreeg wel steun van VVD, CDA, SGP, BBB, JA21, FVD Van Haga en Omtzigt, maar haalde geen meerderheid. Natuurminister Van der Wal zei eerder dat de omgang met de wolf een “dilemma met veel emotie” is. Zij begreep zowel de voor- als tegenstanders wel maar benadrukte dat de mogelijkheden om tegen de wolf op te treden beperkt zijn.

Aanscherpingen bij dierenwelzijn

Op het gebied van dierenwelzijn wil de Kamer het beleid aanzienlijk bijsturen. De Kamer wil de maximale temperatuur voor diertransporten komend voorjaar verlagen en de regels om stalbranden tegen te gaan aanscherpen. Een meerderheid van de Kamer wil ook de minimale leeftijd van kalveren voordat ze getransporteerd mogen worden verhogen. Adema onderzoekt al of het mogelijk is dit naar 28 dagen te veranderen, zoals ook in Duitsland gebeurt.

Om het verdienmodel van de boer te verbeteren wil de Kamer een onderzoek naar de effectiviteit van een bijmengplicht van duurzamer geproduceerde producten. Ook wil de Kamer een verbod op het stunten met groente, fruit, zuivel en vlees. Een meerderheid wil ook een onderzoek naar de manier waarop biologische afzet gestimuleerd kan worden. De motie om de retail op te leggen het aandeel biologisch in de schappen jaarlijks te verhogen, haalde het niet.

Medeauteur: Lydia van Rooijen

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. wat een ***s bij de pvv—klote wilders had voor afschieten wolf moeten stemmen…linkse pvv..brrdeze reactie is automatisch gemodereerd

  2. Snapt nou niemand dat de boer een ongewenst iets is en dat alles erbij gehaald zal worden om ze te elimineren? Onbegrijpelijk dat boeren nog inhoudelijk reageren op alle bull*** uit de randstad. Keer op keer trapt iedereen er toch weer in en gaat gewillig het gesprek aan met de beul die onherroepelijk zijn mes slijpt. Benieuwd welke stortvloed aan nieuwe wet en regelgeving volgende week weer over ons uitgestort wordt.deze reactie is automatisch gemodereerd

  3. Lieden die voor de wolf zijn, zijn eigenlijk tegen de jacht. Jagers hebben altijd het argument gebruikt dat ze de hoeders zijn van de balans in de natuur. Dat argument moet de wolf afschieten. Dat de wolf niet selectief de balans beheert neemt links voor lief. Het gaat om het wegpesten van de jagers, ook als het dierenwelzijn van de wolvenslachtoffers dat moeten betalen.

  4. Lekker krom weer. Dierwelzijn en combinatie wolf. Wel weer dat boeren slecht zijn voor hun vee, maar de wolf mag de dieren door de hel jagen. Er moeten foto`s op tv en aan het kabinet worden getoond van schapen waarvan de darmen en stukken verderop liggen. Een pony lijk met 3 benen. Het gaas hekwerk belemmerd ook de reeën, hazen en zwijnen om zich te verplaatsen. In het voorjaar geen dartelende veulentjes en lammetjes in de wei. Allen die de wolf willen beschermen : ga die foto`s bekijken.
    Partij voor de dieren noemen ze zichzelf. Kijk in de spiegel en vraag je zelf af waar je mee bezig bent

Beheer
WP Admin