Foto: Milieudefensie AlgemeenAchtergrond

TTIP lijkt verder weg dan ooit

Frankrijk en Oostenrijk pleiten voor een herstart van TTIP, een handelsverdrag tussen de EU en de VS, dat op felle kritiek uit boerenhoek kan rekenen. TTIP lijkt op sterven na dood.

Een vrijhandelsverdrag tussen de EU en VS, TTIP genoemd, lijkt steeds minder waarschijnlijk. De agrarische vakbonden in Nederland zijn tegen het verdrag en kunnen opgelucht ademhalen. LTO Nederland is voor TTIP, mits het een gebalanceerd verdrag is. Volgens eerdere berekeningen was TTIP waarschijnlijk slecht geweest voor de Nederlandse vleessector, maar goed voor de zuivel en tuinbouw.

Volgens berekeningen was TTIP waarschijnlijk slecht geweest voor de Nederlandse vleessector, maar goed voor de zuivel en tuinbouw.

Meningen verdeeld over TTIP, EU en VS vér uit elkaar

Na ruim 3 jaar onderhandelen, liggen de EU en de VS inhoudelijk ver uit elkaar. De VS eisen meer markttoegang voor landbouwproducten als rundvlees en kippenvlees terwijl de EU eist dat de VS haar dienstenmarkt en openbare aanbesteding opent voor Europese bedrijven.

Internationale politieke verhoudingen verder verzuurd

Maar waar de onderhandelingsteams er misschien nog wel uit kunnen komen, zijn politieke verhoudingen verder verzuurd. De Duitse minister van economische zaken Sigmar Gabriel verklaarde eind augustus dat de TTIP-onderhandelingen mislukt zijn, al durft niemand dat te zeggen. De Fransen en Oostenrijkers pleitten vorige week voor een herstart.

Dat laatste is een diplomatieke middelvinger naar Washington en de Europese Commissie. De onderhandelingsteams hebben de afgelopen jaren 14 keer rechtstreeks op het scherpst van de snede onderhandeld, eindeloze en ingewikkelde rekensommen gemaakt en consultatierondes georganiseerd met burgers, bedrijven en politici.

‘Landbouw uit verdrag halen’

Frankrijk en Oostenrijk eisten tijdens een EU-top in Bratislava vorige week nu dat de klimaatdoelen onderdeel worden van TTIP, dat een andere naam zou moeten krijgen. Volgens een persoon dichtbij de onderhandelingen zouden de Fransen er ook op aandringen landbouw uit het verdrag te halen. Voor de VS is het landbouwdossier waarschijnlijk het meest interessante dossier, waardoor een Europees voorstel van die aard een diplomatieke torpedo zou zijn.

Bovendien kan landbouw verdragsrechtelijk niet in het geheel uit het verdrag gehaald worden. Zowel de EU als de VS zijn lid van de wereldhandelsorganisatie WTO. Leden van de WTO mogen individuele landen alleen exclusieve handelsvoordelen bieden, als het gaat om een verdrag dat vrijwel alle handel omvat. Is slechts sprake van bijvoorbeeld de helft of driekwart van de handel, dan moeten alle voordelen ook aan andere WTO-lidstaten worden toegekend.

De landbouw kan verdragsrechtelijk niet in het geheel uit het TTIP-verdrag gehaald worden.

Amerikaanse verkiezingen

Eurocommissaris Cecilia Malmström zei in Bratislava dat TTIP niet dood is maar dat het ‘minder en minder waarschijnlijk’ is dat het kan worden afgesloten tijdens de regeerperiode Obama. De Amerikaanse president zal eindigen op 20 januari 2017. Nogal een probleem want presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump staan vijandig tegenover vrijhandelsverdragen.

Beheer
WP Admin