Ecorys AlgemeenNieuws

TTIP licht positief voor landbouw

Een mogelijk handels- en investeringspact van de EU met de VS heeft een beperkt maar positief effect op de landbouwproductie in de EU. Dat blijkt uit de publicatie van een studie die Ecorys heeft uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. In alle scenario’s stijgt of daalt de productie van individuele sectoren met niet meer dan 1%.

De EU en VS onderhandelen al jaren over een vrijhandelsovereenkomst, TTIP genoemd. De onderhandelingen zijn niet onomstreden: Ngo’s, en met name linkse politieke partijen, zijn tegen of eisen harde garanties dat een verdrag niet leidt tot meer macht van multinationals of minder grip op zaken als dierenwelzijn, bescherming van het milieu of voedselveiligheid.

In een eerste scenario schrappen de EU en VS 98% van de importtarieven, en worden de kosten van overzeese handel met 10% gedrukt door nontarifaire beperkingen te schrappen, bijvoorbeeld door douaneprocedures te vereenvoudigen. In het tweede scenario worden alle tarieven geschrapt en worden de handelskosten met 25% verlaagd.

Effecten voor landbouw in EU beperkt

In beide scenario’s zijn de effecten voor de landbouw in de EU beperkt. De productie van varkens- en pluimveevlees, in de berekeningen één categorie, daalt met 1%. De verkoop van dranken en tabak neemt ruim 1% toe. In de VS kan de productie van varkens- en pluimveevlees volgens de rapporteurs 2% stijgen, mits de onderhandelaars uitkomen op het ambitieuze scenario.

In euro’s is de zuivelsector binnen de EU spekkoper. De exportwaarde kan met 16% toenemen, terwijl de import met 68% toeneemt. Maar de huidige zuivelexport van de EU is circa €1,1 miljard waard, terwijl de VS maar ruim €30 miljoen aan zuivelproducten naar de EU exporteert. Voor de EU is de vleessector de grote verliezer. De Amerikaanse export kan ruim 28% toenemen. Met name Frankrijk, Duitsland en Ierland worden hierdoor geraakt.

Vraag naar energie neemt toe

De rapporteurs van Ecorys, van origine een Nederlandse organisatie, keken ook naar de milieugevolgen van een handelspact. De conclusie is dat de vraag naar energie in de agrosector in de EU toeneemt met 0,3%, en de uitstoot van C02-emissies met 0,45%. In de VS is sprake van dalingen, waardoor het voor de planeet netto weinig uitmaakt. Wat betreft werkgelegenheid, zijn de gevolgen van TTIP volgens de onderzoekers uiterst beperkt.

Beheer
WP Admin