Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Topsector stelt doelen voor komende vijf jaar

De Topsector Agri & Food heeft een nieuwe Kennis- en Innovatieagenda vastgesteld. Deze agenda stuurt aan op welke fronten geld ingezet moet worden voor onderzoek en innovatie in de komende jaren.

De Topsector stelt vijf kernthema’s centraal: gezond en veilig voedsel, klimaatneutrale productie, circulaire systemen, slimme technologie en wensen uit de maatschappij. Op basis van deze agenda kunnen partijen vanaf maart projectvoorstellen indienen voor financiering.

“De Nederlandse sector is toonaangevend in de wereld. Met nieuwe kennis en slimme technologie zijn verdere verbeteringen mogelijk en ook nodig”, aldus Aalt Dijkhuizen, voorzitter Topsector Agri & Food.

Miljoenen beschikbaar

Voor publiek-private onderzoeksprojecten is in totaal rond € 35 miljoen beschikbaar van de overheid. Dat bedrag moet in de projecten wel minimaal verdubbeld worden door het bedrijfsleven. Daarnaast kan de Topsector meedingen met projecten naar ruim € 50 miljoen die de overheid specifiek beschikbaar stelt voor het MKB. Via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is ook nog € 100 miljoen beschikbaar voor fundamenteel onderzoek binnen de Topsectoren.

Beheer
WP Admin