De omzet van Topigs Norsvin groeit door. De fokkerijorganisatie realiseerde in 2023 een omzetgroei van 15%. De omzet kwam hierdoor uit op ruim € 270 miljoen. – Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Topigs Norsvin ziet omzet verder stijgen

De omzet van Topigs Norsvin groeit door. De fokkerijorganisatie realiseerde in 2023 een omzetgroei van 15%. De omzet kwam hierdoor uit op € 270 miljoen.

Het nettoresultaat, dat grotendeels wordt herinvesteerd, steeg naar € 2,6 miljoen. Dat is een toename van € 500.000 ten opzichte van 2022. De cijfers werden deze week gepresenteerd tijdens de jaarbijeenkomst in Arnhem.

Drie lastige kwartalen in 2023

Tijdens de toelichting op de jaarcijfers liet interim-CEO Hans Olijslagers weten dat de eerste drie kwartalen van 2023 lastig waren. De wereldwijde varkensmarkt kende een slecht jaar. Europa vormde een uitzondering. Met name in de Verenigde Staten was het kommer en kwel. Daar verloren varkensproducenten gemiddeld 30 dollar per varken. Daarmee kende de Amerikaanse varkenssector volgens betrokkenen het slechtste jaar ooit. In het laatste kwartaal van 2023 trok de mondiale markt sterk aan. Ook in China lijkt het nu beter te gaan. De sterke verbetering van de markt zet dit jaar door.

Lager groepsvermogen verklaard

Het groepsvermogen van Coöperatie Topigs daalde van € 80,8 miljoen in 2022 naar € 67,1 miljoen in 2023. De solvabiliteit ging van 56,2% in 2022 naar 42,4% in 2023. Het lagere eigen vermogen en de verminderde solvabiliteit zijn een gevolg van het feit dat Coöperatie Topigs het belang dat Vion had in Topigs Norsvin heeft overgenomen. De coöperatie is nu 100% aandeelhouder aan Nederlandse zijde. Aan Noorse zijde heeft Topigs Norsvin drie eigenaren. Het is 10 jaar geleden dat Topigs en het Noorse Norsvin fuseerden.

Marktleider in Europa

Topigs Norsvin bekleedt wereldwijd de tweede positie in de varkensfokkerij. Het wereldwijde marktaandeel bedraagt 20% (exclusief China). Topigs Norsvin is marktleider in Europa en neemt in Noord- en Zuid-Amerika de tweede positie in. Volgens eigen zeggen heeft Topigs Norsvin in Nederland 80% marktaandeel aan de zeugenkant. Aan de eindberenkant is het marktaandeel 62%.

€ 34 miljoen voor onderzoek en innovatie in 2024

Topigs Norsvin investeerde in 2023 € 30 miljoen in onderzoek en innovatie. In 2024 wordt het budget hiervoor met nog eens € 4 miljoen verhoogd. Ter vergelijking: in 2019 maakte Topigs Norsvin € 23 miljoen vrij voor onderzoek en innovatie.

Medeauteur: Bouke Poelsma

Beheer
WP Admin