VarkensNieuws

Toekomst Nederlandse varkenshouderij: West-Europa

De Nederlandse varkenshouderij doet er verstandig aan zich te richten op de West-Europese markt. Dat zei Siem Korver, universitair docent van de Universiteit van Tilburg, tijdens het symposium ‘Zoek jouw rendement’ van het Brabants Agrarisch Jongerencontact (BAJK).

De hoogleraar schetst in vogelvlucht de toekomstige ontwikkelingen waarbinnen de agrarische sector komt te staan. De wereldbevolking groeit naar 9,6 miljard mensen in 2050. De wereldeconomie groeit in China, India, Afrika en Zuid Amerika. Hierdoor stijgt de vraag naar dierlijke eiwitten. Voor de Nederlandse varkenshouders biedt dit slechts beperkte kansen.

‘Licence to produce’

Landen als Brazilië overtreffen ons op kostprijs op de bulkmarkt, daarom moeten Nederlandse varkenshouders zich richten op de West-Europese markt. Sleutelzin hierbij is ‘licence to produce’. Produceren volgens maatschappelijk geaccepteerde wijze.

Transparantie cruciaal

Transparantie over productiewijze is van cruciaal belang. Korver raadt de jonge boeren aan vooral handig gebruik te maken van de media. Met name sociale media, zoals Facebook en Twitter, spelen een steeds grotere rol. De online verkopen van voedsel zullen flink toenemen. De Rabobank voorspelt dat in 2030 20 tot 25 procent van het voedsel online zal worden verkocht.

Beheer
WP Admin