Foto: ANP AlgemeenNieuws

Tijdsdruk op ecologen bij invoering PAS

Ecologen en andere betrokkenen zijn mogelijk onder tijdsdruk gezet bij het schrijven van gebiedsanalyses voor het programma aanpak stikstof in de periode tot 2015.

Minister Carola Schouten kan zich voorstellen dat ecologen en andere betrokken ‘druk hebben ervaren vanuit politiek-bestuurlijke omgeving, het tijdpad, de uniforme systematiek en de toetsing’, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor haar brief is een artikel in NRC Handelsblad waarin werd gesteld dat het toenmalige ministerie van Economische Zaken ecologen onder druk heeft gezet om hun conclusies over de herstelmogelijkheden van Natura2000-gebieden aan te passen.

Schouten zegt dat ‘voor zover nu bekend’ geen druk is uitgeoefend om onderzoeksresultaten aan te passen. Niemand heeft zich bij haar gemeld. Maar, zo laat ze weten, als mensen druk hebben ervaren of hebben uitgeoefend, dan kunnen ze zich melden.

De minister zegt dat zij geen enkel baat heeft bij onder druk aangepaste beoordelingen van ecologen. “Ik wil besluiten kunnen nemen op objectieve gronden.”

Beheer
WP Admin