Foto: Matthijs Verhagen AlgemeenNieuws

Tarieven Rendac opnieuw omhoog

Destructiebedrijf Rendac wil de tarieven voor het ophalen en verwerken van tarieven voor 2016 met gemiddeld 4,4% verhogen. Hiertoe heeft Rendac een voorstel gedaan bij het ministerie van Economische Zaken.

Per afnemer kan het verschil in destructielasten uiteenlopen van -9% tot +15%.

Stoptarief en tarief per dier

De Rendac-tarieven zijn opgebouwd uit twee onderdelen: een ‘stoptarief’ en een tarief per dier. Het stoptarief wil Rendac met gemiddeld 4,7% verhogen, met als reden een daling van het aantal stops waardoor de kosten per stop stijgen. De tarieven per dier zouden in 2016 met gemiddeld 3,9% omhoog gaan.

De definitieve tarieven per diercategorie publiceert Rendac online na publicatie in de Staatscourant. De tarieven worden in de Staatscourant gepubliceerd wanneer de staatssecretaris van Economische Zaken het tariefvoorstel heeft goedgekeurd.

Verwerkingskosten dierlijk restmateriaal omhoog

Rendac verwacht dat de verwerkingskosten om dierlijk restmateriaal te verwerken tot eindproducten in 2016 met 7,4% stijgen, en dat de verkoopopbrengsten hiervan dit jaar met 13,6% toenemen. Daarnaast is in het tarief een tekort over 2014 verrekend. In de stijgende verwerkingskosten is daarnaast een te lage inschatting van de verwerkingskosten in 2015 verrekend, en verwachte extra afschrijvingskosten in 2016.

Beheer
WP Admin