'Strenger dan de overheid' - Foto: Michel Zoeter AlgemeenOpinie

‘Sumicidin-verbod McCain alleen voorlopig van de baan’

Het is terecht dat MCain terugkomt op het plotselinge verbod op Sumicidin. Maar de ontwikkeling van bovenwettelijke eisen aan voedingsgrondstoffen zal onverminderd doorgaan.

McCain komt terug op zijn verbod van vorige maand om in contractaardappelen nog het insecticide Sumicidin te gebruiken. De aardappelverwerker had dat uitgevaardigd om de teelt minder milieubelastend te maken. “We mogen niet voorbij gaan aan mogelijke negatieve gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen”, motiveerde McCain de stap in een brief aan zijn Europese telers.

De aanscherping van de teeltvoorwaarden schoot een hoop telers in het verkeerde keelgat, en dat was te verwachten. Midden in het groeiseizoen de spelregels veranderen is zachtjes gezegd niet erg charmant. Goed dat de maatregel nu is teruggedraaid.

Supermarktketens spelen baas-boven-baas

Evenzogoed manifesteert zich hier een trend die breder zichtbaar is. In de strijd om de gunst van de klant spelen supermarktketens al een tijdje baas-boven-baas. Ze overtroeven elkaar in het stellen van verschillende bovenwettelijke eisen als het gaat om de hoeveelheid residu op groenten. Wat je volgens de voorwaarden van de een teelt, wil de ander niet hebben en andersom. Aldi Sud gaat zover dat ze Duitse telers verbiedt concrete pesticiden te gebruiken.

De wettelijke eisen van overheden aan de productiemethoden zijn een ondergrens, ze zorgen voor een veilige basiskwaliteit. Daar zetten afzonderlijke afnemers van alles bovenop: verplichte weidegang, biologische teelt, welzijnssterren, straks aardappelen zonder Sumicidin en ga zo maar door.

Met deze brede trend van meer specifieke productstromen in ketens, naast de uitwisselbare bulk, is niks mis. Essentieel is wel: goed overleg met de ketenpartners.

Beheer
WP Admin