Foto's: Peter Roek AkkerbouwFoto

Foto’s | Bietencampagne: prima oogst van diepwortelend gewas

Van suikerbieten naar suiker blijft toch wel een wonderlijk proces. We brengen een deel van dat proces in beeld.

Cosun Beet Company begon op dinsdag 13 september met de verwerking van de suikerbietenoogst. De campagne duurt dit seizoen naar verwachting 19 weken, wat betekent dat de fabrieken in Dinteloord en Vierverlaten tot 24 januari 2023 draaien.

Landelijke opbrengst suikerbieten

De landelijke opbrengst is naar verwachting gemiddeld zo’n 88 ton bieten per hectare. Dat levert een suikeropbrengst van 14,8 ton per hectare; ongeveer 6% meer dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.

De 12,5 hectare suikerbieten van Heinz Derksen worden gerooid. Dit perceel ligt aan de Mariaweg in Dinteloord (N.Br.).

Loonwerker Gerard Hanson bestuurt de bietenrooier. "De rooiomstandigheden zijn, dankzij recente regen, ideaal dit jaar", zegt akkerbouwer Heinz Derksen.

De bieten zijn niet beregend, maar groeiden goed in de klei. “Een biet zoekt altijd naar vocht, dus als het droog is dan groeit ‘ie gewoon wat dieper”, zegt Derksen. “In combinatie met de capillaire werking van klei groeit de biet goed door.”

De bieten staan er mooi op bij Derksen in Dinteloord. Ook financieel ziet het er rooskleuriger uit met een plus op de bietenprijs, die naar verwachting rond de € 50 per ton komt. Dat is een kwart meer dan vorig seizoen.

De opbrengsten zijn hem nog niet bekend, maar Derksen schat dat ze door de 100 ton per hectare gaan. "Voor dit jaar hartstikke goed."

Als de bieten bij de fabriek aankomen, wordt een monster gestoken om de kwaliteit te bepalen van de partij. Dat gebeurt op het centraal tarreerstation (CTR) met de Rüpro (Rübenprobenstecher).

Bij de opzakinstallatie komen de gestoken bietenmonsters in plastic zakken terecht.

De bietenmonsters komen het laboratorium binnen. Op de monsterzakken zit een sticker waarop de herkomst is af te lezen. Hierna volgt een wasbeurt.

Na de bruto-weging worden de monsterzakken opengeknipt. Een Cosun Beet Company-medewerker ontdoet het bietenmonster aan de schouwband van niet-bietdelen, zoals stenen, onkruid en modder.

De bieten zijn schoon. Het nettogewicht wordt bepaald, zodat het tarrapercentage kan worden vastgesteld.

Dan maakt een cirkelzaag korte metten met het monster. Het wordt een brij, die met een extractievloeistof wordt gemengd.

Controle-oplossing voor de kalibratie-analyzer.

De vacuümfiltratie zorgt ervoor dat er een extract komt dat wordt geanalyseerd. Dat gebeurt in de 'analizer'.

Waarden als natrium, invert en amino worden vastgesteld en teruggekoppeld aan de bietenteler. Dit monster heeft een mooi suikergehalte van 16,75 %.

Beheer
WP Admin