Foto: Wick Natzijl AlgemeenNieuws

Subsidie voor Utrechtse jonge boeren

Jonge boeren in de provincie Utrecht kunnen aanspraak maken op € 20.000 subsidie voor verduurzaming van hun bedrijf. Volgend jaar komt daar € 400.000 voor beschikbaar.

Boeren tot 41 jaar kunnen de subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen, moeten de beoogde investeringen bijdragen aan bijvoorbeeld verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn of biodiversiteit.

De vorige keer dat de provincie de subsidieregeling openstelde, in 2018, ontvingen boeren die investeerden in onder andere koematrassen, zonnepanelen, emissiearme vloeren en precisiebemesting subsidie. Het geld komt uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Beheer
WP Admin