Premium
Tjeerd de Groot (D66), Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof, en Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tijdens het debat over het Stikstofrapport van Johan Remkes, begin november. - Foto: ANP RundveeColumn

‘Stikstofsoap: de waanzin van de dag regeert’

Reacties

 1. Het is tijd dat we er voor gaan zorgen dat niet meer de mensen die juridisch gelijk hebben, maar dat het gezonde boeren verstand gelijk krijgt. Dus, actie en weg met dit kabinet.

 2. Pieter Schouten zet vraagtekens bij de emissie van stikstof door de veehouderij. Dat is onjuist want er is aantoonbaar een flinke emissie. De vraagtekens moeten gezet worden bij de depositie. Slaat geëmitteerde stikstof werkelijk neer op nabij gelegen natuurgebieden? Op verschillende fora, waaronder Foodlog, wordt door deskundige mensen hier vraagtekens bij gezet.
  —-
  Wat betreft de wolf: gaat het over de Oostvaardersplassen vertellen de ecologen dat de omvang van populaties grote grazers overal in de wereld vooral wordt bepaalt door voedselaanbod en niet door predatie. Gaat het over de wolf vertellen dezelfde ecologen dat een grote predator onmisbaar is voor evenwicht en diversiteit in de natuur.

 3. 1) de textielsector heeft ook veel gereduceerd. Wel door te verdwijnen.
  2) het stikstofprobleem is vooral de stikstof die uitgestoten wordt in de lucht en niet de stikstof die in de mest zit. Stikstof in de lucht die valt op natuur.
  3) je kunt ook afscheid nemen van de overheid. Dat gaat democratisch dus met meerderheden. Stemmen op pvv en fvd is nutteloos want die komen nooit in de regering. Zijn trouwens ook geen oplossing voor boeren en stemmen vaak anti-boer.

  1. Weg met dit kabinet. Dan een ander kabinet want dat is het gevolg. Is dit beter voor boer en natuur? Zeker niet want die randstedlingen zullen ook kiezen voor DE NATUUR, want daar hebben ze op hun appartementje te weing van en dus pakken ze alle kansen om dat te verbeteren met beide handen aan. Over gevolgen op termijn en voor de bevolking wordt niet na gedacht. Het probleem mag niet opgelost worden, want dan zijn alle specialisten overbodig geworden of moeten nieuwe problemen maken om hun salaris veilig te stellen.

Beheer
WP Admin