LNV vergroot met het beleid het gevaar van het ‘leeg vegen van het platteland’ en het platslaan van de sociaal-economische cohesie, vindt Stichting SLN. – Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenOpinie

‘Stikstof- en Natura 2000-beleid ministerie onmenselijk’

Stichting SLN, die bestaat uit verontruste burgers, stelt zich in meerdere provincies kritisch onderzoekend op tegenover het stikstof- en Natura 2000-beleid. De stichting maakt zich grote zorgen over het wijzigingsbesluit Habitatrichtlijn, dat eind vorig jaar aan de de Tweede Kamer is aangeboden.

Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur (SLN) maakt zich grote zorgen over de impact van de zogenoemde LNV-veegwet, het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijn, die onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Deze aanscherping van de Habitatomschrijvingen van 110 Natura 2000-gebieden betekent eenuitbreiding van de zogenoemde stikstofcrisis. De omwonenden van deze gebieden zullen met nóg hogere eisen te maken krijgen. Terwijl de huidige normen nu al dikwijls onhaalbaar zijn, wil LNV die verder aantrekken. Zelfs voor meerdere habitats die door de Europese Commissie zijn aangeduid als ‘in goede staat’ en ‘minder relevant’, zoals het trilveen in Zuidwest-Friesland.

Het blijkt dat de 110 uitbreidingen al jaren geleden zijn doorgegeven aan de EU en toen ook zijn vastgelegd. Deze manier van handelen is volstrekt onacceptabel. Er is geen inspraak op geweest, terwijl Nederland BV volledig vergrendeld wordt, nadat het al op slot zat.

Voorstel LNV is een voldongen feit

LNV vergroot met dit ‘voorstel’, dat eigenlijk een voldongen feit is, het gevaar van het ‘leeg vegen van het platteland’ en het platslaan van de sociaal-economische cohesie in deze gebieden. Dat dit beleid alleen de landbouw zal treffen, is in de samenleving algemeen gedachtegoed. Maar dat is volstrekt fout gedacht! Alléén financieel al gaat het alle huishoudens in Nederland de komende jaren € 250 per maand kosten, zo berekende de stichting. En dat terwijl er geen enkele zekerheid is dat de natuur niet zal omvallen.

De stichting SLN tekent dan ook protest aan bij LNV tegen dit beleid, omdat de menselijke maat en een verstandig sociaal-economisch beleid, met de plannen, nóg verder buiten beeld raakt. Dit mag niet, het is al veel te ver doorgeschoten!

In onze samenleving leidt het beleid tot steeds meer polarisatie. Groepen Nederlanders worden onrecht aangedaan en de LNV-trein dendert maar door. En dat op basis van meerdere keren aangetoonde onbetrouwbaarheid van rekenmodellen en onhaalbare Kritische Depositiewaarden. De provincie Overijssel heeft zich nota bene bereid verklaard om € 5 miljard belastinggeld uit te geven aan een doel dat desondanks niet dichterbij komt.

Verbijsterende ontdekkingen

De stichting, die bestaat uit verontruste burgers, stelt zich in meerdere provincies kritisch onderzoekend op aangaande het stikstof- en Natura 2000-beleid. Het stelt vragen over de gronden waarop het beleid is gebaseerd. Tot nu toe zijn er alleen maar verbijsterende ontdekkingen. Eén voorbeeld daarvan betreft het ontstaan van de habitats met de omschreven status in de gebiedsanalyses zoals die zijn omschreven. SLN-deelnemers zijn bezig om diverse zaken op een rij te zetten die ze boven water hebben gekregen, voor publicatie waar dat maar mogelijk is.

Reacties

  1. Dit verhaal zou in de Praatprograma’s op TV moeten worden uitgediept. Helaas daarvoor zijn onze presentatoren te veel Links georienteerd en wensen ze hun Nek niet uit te steken. Het zou bij ON niet misstaan, maar dan gaat het hele verhaal ten onder aan de Reacties van NPO die het als Onwaarheid en opruiend zal wegzetten. De enige hoop die we kunnen hebben is dat de Belasting betaler in het Stemhokje nu eens niet zijn “onderbuik” laat spreken, maar zijn bankrekening (- Euro 3000 op jaar basis). Hij moet zeker niet rekenen op automatische Inflatie correctie in dezen, zoals de Linkse Groenen wel zullen prediken om hun zin te krijgen.

  2. Dit soort stukken horen hier niet thuis, niet verkeerd bedoeld, maar dit hoord thuis in de AD, Trouw en Volkskrant. Die mensen moeten nog overtuigd worden niet wij. Boerderij lezers zijn 9 op 10 hier wel mee eens, maar door ons te benaderen laat je het als stichting liggen bij de bevolkingsgroepen waar je juist wel moet zijn.

Beheer
WP Admin