Een aardappelveld wordt beregend. - Foto: Ton Kastermans fotografie AlgemeenNieuws

Steeds minder water voor landbouw door aanhoudende droogte

LTO verwacht steeds meer onttrekkingsverboden als de droogte aanhoudt.

Er is steeds minder water beschikbaar voor land- en tuinbouw, natuur en scheepvaart. Dat concludeert de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland in zijn nieuwste update van de landelijke droogtemonitor.

Het landelijk gemiddeld neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot 244 millimeter. Sinds vorige week heeft Nederland officieel een watertekort. Dit betekent dat een landelijk Managementteam Watertekorten bepaalt hoe het schaarse water in Nederland wordt verdeeld.

Meer onttrekkingsverboden

LTO Nederland stelt in een brief aan de leden die maandag is verstuurd dat er voor boeren en tuinders niet onmiddellijk veel veranderd is na het besluit van vorige week dat heel Nederland een watertekort heeft. Wel verwacht LTO steeds meer onttrekkingsverboden als de droogte aanhoudt. Toepassing van de zogeheten verdringingsreeks voor water kan volgens LTO grote gevolgen hebben voor de land- en tuinbouw. Het gaat dan om keuzes waar het schaarse water heen gaat. Dit wordt per regio ingevuld, op basis van een landelijke richtlijn.

Het wordt in steeds meer gebieden lastig om voldoende water aan te voeren en aan de watervraag van alle gebruikers te voldoen, aldus de landelijke coördinatiecommissie.

Regels beregenen aangescherpt

Een aantal waterschappen heeft de regels voor beregenen aangescherpt. Zo is onttrekking van oppervlaktewater in het gebied van Brabantse Delta overdag niet meer toegestaan. Alleen voor de bescherming van fruitbomen tegen de zon is het nog wel toegestaan.

Waterschap Aa en Maas, ook in Brabant, heeft eind vorige week al het gebruik van oppervlaktewater voor groente en fruit, bloemen, planten en bomen verboden in het grootste deel van het gebied van dit waterschap. Onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater gelden ook in delen van het Oosten, de Veluwe en Brabant en Limburg, evenals op Texel.

Maar in een groot aantal waterschappen is beregenen met oppervlaktewater nog steeds mogelijk. Voor grotere onttrekkingen geldt vaak een meldplicht, voor kleinere onttrekkingen een verzoek om te melden.

Neerslagtekort loopt verder op

De komende dagen loopt naar verwachting het neerslagtekort verder op, met een hittegolf in aantocht. Weersite Weeronline concludeert dat 2022 bij de 5 droogste jaren sinds 1906 hoort, maar dat het absolute droogterecord (daterend uit 1976) voorlopig uit zicht blijft. Toen liep het neerslagtekort op tot 362 millimeter op 1 september.

Coauteurs: Johan Oppewal, ANP

Reacties

  1. Ik denk dat we zullen moeten gaan denken aan minder water en toch hetzelfde effect. Bij druppelirrigatie is naast veel water ook nog veel energie te besparen. Misschien zit hier een win – win situatie. Minder water en minder energie kosten zonder opbrengst verleis. Bijkomstigheid van druppelirrigatie ie een droog gewas en daarmee minder kans op schimmelziektes. Besparing gewasbescherming! Waarom laten onze waterzuiveringen al het gezuiverde water in de afvoerkanelen stromen om het zo snel mogelijk naar zee te brengen. Ik zou zeggen met alle waterbergingswerken om overstromingen te voorkomen zouden we een perfecte mogelijkheid hebben om water op te slaan en te infiltreren.

    1. Druppelirrigatie is inderdaad een mooi systeem. Een ding echter. Je plaatst het in een perceel voor het hele groeiseizoen terwijl je een haspel installatie over meerdere percelen kunt laten rond gaan.

Beheer
WP Admin