Jasper Roubos is voorzitter van de POC. In januari 2025 moeten genoeg telers zich hebben aangesloten om POC ook werkelijk te laten doen waar ze voor is opgericht. - Foto: Cor Salverius Fotografie AkkerbouwNieuws

Steeds meer aardappeltelers sluiten zich aan bij POC

Steeds meer boeren sluiten zich aan bij de Producentenorganisatie Consumptieaardappelen POC. De bal rolt, maar heeft nog een weg te gaan.

Op zestien plaatsen in Nederland heeft de Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC) zich aan boeren voorgesteld en uit de doeken gedaan wat de organisatie voor de sector kan betekenen. Voor aanvang van de informatieronde in zaaltjes in het land had de organisatie volgens voorzitter Jasper Roubos al zo’n 400 leden genoteerd en de meeste bezoekers van de informatie-bijeenkomsten hebben zich ook aangesloten. Dat gaat dan om nog eens een paar honderd nieuwe leden, maar dat moeten er nog veel meer worden. Alleen als er zich genoeg boeren aansluiten, kan de POC ook daadwerkelijk wat betekenen voor de sector.

POC op weg naar 2.500 leden

De organisatie is vooral gericht op de fritesaardappelteler. De telers zijn niet georganiseerd en ook vaak slecht geïnformeerd, weet Roubos. Het doel is te komen tot tussen 70 en 80% van de fritesaardappeltelers die zich aansluiten. Totaal zijn er zo’n 3.500 telers, dus er zijn rond 2.500 leden nodig om voldoende draagvlak te hebben om als organisatie ook echt wat voor de sector te betekenen.

Dat zoiets niet van de ene op de andere dag gaat lukken, daar is het bestuur van POC zich van bewust. De bal is aan het rollen en door de informatieavonden, maar ook door zich op andere plaatsen te presenteren en door leden die de boodschap uitdragen, wordt dat een sneeuwbal die gaandeweg groter wordt.

Tekst gaat door onder de foto

Laden van fritesaardappelen. De POC streeft ernaar dat 70 tot 80 % van de fritesaardappeltelers zich aansluiten om voldoende draagvlak te hebben.  - Foto: Koos Groenewold
Laden van fritesaardappelen. De POC streeft ernaar dat 70 tot 80 % van de fritesaardappeltelers zich aansluiten om voldoende draagvlak te hebben. - Foto: Koos Groenewold

Januari 2025 is bepalend

Heel druk worden de bijeenkomsten nog niet bezocht. Per keer zijn er zo’n 20 tot 25 personen in de zaal, maar daar is het bestuur niet verbaasd over. Het is een proces dat tijd nodig heeft. Januari 2025 is bepalend. Dan moeten genoeg telers zich hebben aangesloten om POC ook werkelijk te laten doen waar ze voor is opgericht: boeren goed informeren en ook adviseren over de aardappelmarkt en met verwerkers aan tafel om tot een betere basis te komen voor de aardappelprijs.

Nu al kunnen leden van POC op de website pocnederland.nl rekenprogramma’s gebruiken om op eenvoudige, maar goed onderbouwde wijze een kostprijsberekening uit te voeren. Of om eenvoudig de vergelijking te maken van het financiële resultaat van aardappelteelt met tarwe.

Samen staan we sterker, ieder voor zich heeft niks in te brengen, dat is het idee. In het buitenland, met name de VS, bestaan al langer soortgelijke organisaties en die opereren met succes. Ook Frankrijk kent al producentenorganisaties. Duitsland kent REKA en ook enkele andere organisaties. Een van de doelstellingen is om in West-Europa tot een bundeling te komen. Maar voorlopig is er in Nederland nog genoeg te doen om POC goed op de kaart te zetten.

Officiële erkenning POC als producentenorganisatie

Eerdere initiatieven om tot een producentorganisatie te komen mislukten onder andere door beperkingen van de mededingingswet. Die situatie is nu totaal anders omdat POC twee jaar geleden van het ministerie van LNV een officiële erkenning kreeg als producentenorganisatie.

Roubos: “Anders dan bijvoorbeeld LTO mogen wij boeren ook adviseren om contracten wel of niet te tekenen of tegen welke prijs en kunnen wij veel meer sturing geven aan de productie.” Zijn eerste tip aan fritesaardappeltelers: teken geen meelevercontracten.

Voor telers die de bijeenkomsten misten: 22 december om 20.00 uur is er een webinar.

Beheer
WP Admin