Premium
Edwin Salomons laadt een vracht gecomposteerde mest voor een Franse akkerbouwer. Het percentage droge stof is maximaal 50. - Foto: Ronald Hissink VarkensAchtergrond

Stapelbare varkensmest is in etmaal exportwaardig