Foto: ANP AlgemeenNieuws

Staghouwer: niet elke teelt kan overal

Bedrijven met hoogsalderende gewassen in buitendijkse gebieden moeten zich bewust zijn van de risico’s bij hoog water. Minister Henk Staghouwer stelt dat dergelijke teelten niet meer in het bouwplan voor buitendijkse percelen moeten worden opgenomen, als het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt bij het verloren gaan van de teelt.

Buitendijkse uiterwaarden zijn bedoeld als ruimte voor de rivier, zegt de minister. Bij hoogwater zijn de uiterwaarden nodig om voldoende afvoercapaciteit te bieden.

Schade door hoogwater

In juli 2021 zijn in Noord-Brabant en Gelderland bedrijven getroffen door grote schade aan hoogsalderende gewassen die midden in het groeiseizoen verloren gingen door hoogwater. De minister stelt dat daarvoor éénmalig een vergoeding is gegeven. “De ondernemer moet afwegen of de bedrijfsconitinuïteit door zo’n gebeurtenis in gevaar komt en als het antwoord op die vraag ‘ja’ luidt, die teelten niet meer in het bouwplan voor de buitendijkse percelen opnemen.”

De minister zegt ook dat op plaatsen waar problemen met waterbeschikbaarheid kunnen ontstaan, dergelijke afwegingen gemaakt moeten worden. Dat is nodig bij de verandering van het klimaat, stelt Staghouwer.

De minister zegt dat aanpassing aan het veranderende klimaat hoort bij de plannen die worden gemaakt voor het landelijk gebied, waarin ook stikstof en water een plek krijgen.

Reacties

 1. De overheid is ook hier een beetje de weg kwijt. Er moeten allerlei transities plaats vinden. Meer plantaardig voedsel, minder dierlijk.
  Ondertussen wordt het telen van plantaardig voedsel steeds moeilijker/onmogelijk gemaakt. Steeds minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar, te hoge nitraatuitspoeling, dus mogelijk verbod bepaalde teelten op de hogere zandgronden, het niet meer mogen beregenen in bepaalde gebieden, om te beginnen een onttrekkingsverbod rond de Peelvenen, geen duurdere teelten in gebieden die kunnen overstromen.
  In al deze gebieden kan straks zonder risico alleen nog gras geteeld worden. Om gras te benutten moet je koeien hebben, dus de overheid stuurt juist op meer dierlijke productie i.p.v. minder, maar dat hebben ze zelf volgens mij nog niet in de gaten.

 2. Kan best, maar deze keer was het gewoon een “ramp” door slecht menselijk handelen en vertrouwen op “de computer” . Heeft niks met klimaat te maken, maar met (gedeeltelijk) niet capabele bestuurders in het waterschap.
  En als je fouten maakt, mag je daarop aangesproken worden en moet je dit goed afhandelen.

 3. Mooi dat de minister tot de conclusie dat je niet door heel Nederland dezelfde gewassen kunt telen. Nu nog concluses hieraan verbinden en stoppen met het willen omschakelen van veehouderij naar andere teelten dan gras in veenweide gebieden. Hier is akkerbouw echt onmogelijk eker als de groenen hun waterpeil verhoging door voeren, blijft er niets ander ove dan riet en dan met de boot oogsten. Geen rijkmakerij of het gebruik van deze grondstof moet sky high gaan. in uiterwaarden akkerbouw bedrijven is in mijn niet bepaald risico mijdend gedrag en juist van een ondernemer mag worden verwacht dat hij geen onnodg risico neemt.

 4. Daar gaan we toch naar toe brand. Wel betalen voor bescherming en het niet krijgen. Zeker nu de waterschappen een politiek speeltje worden. Bebouwd en onbebouwd hadden nooit bij elkaar gemoeten in één waterschap(bestuur).

 5. op die plaatsen/gebieden waar waterschapslasten worden betaald, daar in die percelen is het wenselijk om waterschade te betalen.

Beheer
WP Admin