De melkhandel Vrebamel werd in 2009 van de hand gedaan. Vrebamel was toen goed voor een melkplas van circa 100 miljoen kilo in Nederland. RundveeNieuws

Staat schikt mogelijk met Vrebamel over miljoenenclaim superheffing

De Staat schikt mogelijk met de voormalige melkhandel van de gebroeders Van Bakel – Vrebamel – over de miljoenen aan niet afgedragen superheffing.

Tussen beide partijen heeft inmiddels overleg plaatsgevonden over de mogelijkheid van een schikking. Dat blijkt uit het jongste faillissementsverslag van de curator Marcus Gerrits. Vrebamel was als inkoper van de melk verantwoordelijk voor de inning en afdracht van de superheffing die melkveehouders moesten betalen bij overschrijding van hun melkquotum.

Onterecht geen superheffing afgedragen?

Volgens de Staat heeft Vrebamel onterecht ruim € 6 miljoen aan van melkveehouders ontvangen superheffing niet afgedragen. De melkhandel was niet in staat om deze vordering te betalen. Daarom is door de Staat het faillissement aangevraagd. Vrebamel bestrijdt de hoogte van de miljoenenclaim die de Staat heeft ingediend.

De curator die het faillissement van de voormalige melkhandel afhandelt, denkt dat er sprake was van wanbeleid (onbehoorlijk bestuur) bij Vrebamel. Daarom zijn de oud-bestuurders van de melkhandel, de gebroeders René, Alex en Willy van Bakel, vorig jaar gedagvaard.

Volgens de Staat heeft Vrebamel ten onrechte ruim € 6 miljoen aan superheffing die het heeft ontvangen van melkveehouders, niet afgedragen.
Volgens de Staat heeft Vrebamel ten onrechte ruim € 6 miljoen aan superheffing die het heeft ontvangen van melkveehouders, niet afgedragen.

De dagvaarding volgde na een lang onderzoek door de curator. Die werd in zijn onderzoek belemmerd, want een groot deel van de administratie van Vrebamel ontbreekt. Volgens Vrebamel hoefde geen administratie te worden bewaard, omdat de bewaartermijn was verstreken. De curator is het daarmee oneens. Het faillissement van de melkhandel hing toen al in de lucht. Daarom had Vrebamel kunnen weten dat de administratie niet vernietigd mocht worden.

Behandeling procedure uitgesteld

De behandeling van de juridische procedure is uitgesteld, omdat nu wordt onderzocht of een schikking mogelijk is. Of het inderdaad tot een schikking gaat komen, is nog de vraag. “Er is een schikkingsvoorstel gedaan en daar wordt naar gekeken. Of die er ook gaat komen, en wanneer, is nog niet duidelijk”, aldus een RVO-woordvoerder namens de Staat.

De familie Van Bakel runt het grootste melkveebedrijf van Nederland: Vreba Melkvee, met in totaal meer dan 3.000 melkkoeien op diverse locaties. Sinds vorig jaar heeft het ook een melkveebedrijf in Duitsland met 1.200 koeien. De melkhandel Vrebamel werd in 2009 van de hand gedaan en overgedragen aan Steegro Dairy. Vrebamel was toen goed voor een melkplas van circa 100 miljoen kilo in Nederland.

Reacties

  1. Als je heel slim bent kun je geld pakken zonder gestraft te worden. De van bakels zijn specialisten in duistere zaken. Zouden zelf goede advocaten zijn voor lieden die ook aan de stoute kant zitten.

Beheer
WP Admin