Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Sovon: predatie weidevogels neemt toe

De predatie van weidevogels (druk van roofdieren) en andere grondbroeders neemt toe.

Dat bevestigt een nieuw rapport van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Sovon onderzocht de rol van predatie in de populatieontwikkeling omdat de discussie over predatie de afgelopen tijd sterk is toegenomen.

Afnemende populatie boerenlandvogels

Volgens het onderzoek is niet alleen predatie de oorzaak van het afnemen van de populatie boerenlandvogels. De vogels zouden minder schuilplaatsen en voedsel hebben door het veranderende landschap, waardoor de predatiedruk is gestegen.

De Vogelbescherming reageert dat de organisatie wil voorkomen dat de focus van de weidevogels nu eenzijdig op predatoren komt te liggen. “Met het vangen of doden van roofdieren breng je de achteruitgang van de weidevogels namelijk niet tot staan. Verbetering van leefgebied blijft absoluut essentieel en de belangrijkste voorwaarde tot herstel van de weidevogels”, aldus de Vogelbescherming. Totdat het leefgebied is verbeterd, wil de Vogelbescherming gericht predatorenbeleid.

Lees ook: Weidevogels beschermen met moderne techniek

Beheer
WP Admin