Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

SGP, CDA en ChristenUnie willen aaltjesbestrijding in focusgebied toestaan

De fracties van CDA, SGP en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen geen verbod op het gebruik van aaltjesbestrijders in ecologische focusgebieden met eiwitrijke gewassen.

In een motie vragen de partijen aan staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) zich te verzetten tegen het verbod.

Nederland heeft tot nu toe ingestemd met het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in ecologische focusgebieden. Van Dam zegt dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet strookt met de gedachte dat de ecologische focusgebieden moeten bijdragen aan de biodiversiteit.

Van Dam: ‘Motie kan niet worden uitgevoerd’

Van Dam beschouwt de oproep van de drie partijen als ‘mosterd na de maaltijd’, omdat de discussie afgelopen maandag in de Europese landbouwraad is afgerond.

Elbert Dijkgraaf, eerste indiener van de motie, zegt dat er nog geen besluit is genomen en dat Nederland zich dus alsnog tegen een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan verzetten. Van Dam zegt dat hij de motie niet kan uitvoeren, mocht die worden aangenomen. Dijkgraaf: “Dan komen we daar te zijner tijd wel op de gebruikelijke manier op terug.”

Beheer
WP Admin