VarkensNieuws

SER in hoger beroep in Aujeszkyzaak NVV

Den Haag – De Sociaal Economische Raad (SER) gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 5 november in de Aujeszky-zaak van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). Dat heeft de SER bekendgemaakt.

Volgens een woordvoerder heeft de SER tot taak als vereffenaar van de boedel van het voormalige Landbouwschap deze zo goed mogelijk af te handelen, rekening houdend met de belangen van alle partijen. “We willen niet achteraf het verwijt krijgen dat we dingen hebben laten liggen en niet alle juridische mogelijkheden hebben benut.” De woordvoerder benadrukt bovendien dat de SER het gewoon niet eens is met de uitspraak van de rechter. “Ons standpunt is ‘afspraak is afspraak’ en met het vonnis van de rechtbank is dat beginsel niet gevolgd.”

De NVV noemt de stap van de SER opmerkelijk, gezien de uitspraak van de rechter en het verloop van de comparitiezitting waarin de partijen hun standpunt konden toelichten en verduidelijken.

De Aujeszky-zaak draait om de verplichte enting van varkens die varkenshouders kregen opgelegd in de jaren 90 in het kader van het uitroeiingsprogramma voor de ziekte van Aujeszky. De NVV kwam in verzet tegen de verplichting van het Landbouwschap om tegen vooraf vastgestelde tarieven hun dieren te laten enten tegen Aujeszky. Na een lange weg van procedures haalde de NVV zijn gelijk en keerde de SER als vereffenaar van het Landbouwschap het te veel betaalde geld met rente uit aan de NVV. Het ging om een bedrag van €16,1 miljoen.

Er resteerde echter nog een geschil met de SER. Dat ging over de vraag hoe de rente was berekend. De SER berekende de rente vanaf 2003, terwijl de NVV van mening is dat de rente moet worden betaald vanaf het ontstaan van de schade in 1993. De zaak leidde tot een nieuwe rechtsgang waarbij de rechtbank Den Haag uitsprak dat de rente moet worden betaald vanaf 1993, omdat het vrijwel zeker is dat de datum van 2003 door een onopgemerkt misverstand in de stukken is terechtgekomen. Volgens de rechtbank moet nog een bedrag van ruim €11 miljoen aan de NVV worden betaald. De SER is het met die zienswijze dus niet eens en vindt dat de rechter afwijkt van de afspraak die de SER met de NVV eerder had gemaakt.

Beheer
WP Admin