De organisaties maken zich grote zorgen over de chaos rondom het invullen van de Gecombineerde Opgave. Boeren en bedrijfsadviseurs melden dat het systeem voor de perceelsregistratie en opgave vastloopt en traag is. – Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Sector wil extra tijd voor invullen Gecombineerde opgave

Boerenbelangenbehartigers LTO en NAJK willen dat de overheid minimaal één maand uitstel geeft voor het invullen van de Gecombineerde opgave. Ook de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB, de belangenorganisatie van de vier grootste agrarische accountantskantoren) pleit voor verruiming bij het indienen van de opgave.

De drie organisaties maken zich grote zorgen over de chaos rondom het invullen van de opgave. Boeren en bedrijfsadviseurs melden dat het systeem voor de perceelsregistratie en opgave vastloopt en traag is. Ook zeggen ze dat het bijna onmogelijk is om RVO-medewerkers aan de lijn te krijgen voor hulp, vanwege lange wachttijden.

Ondertussen zijn er grote zorgen over de hoeveelheid werk die gedaan moet worden door alle nieuwe onderdelen vanwege de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dit jaar. Ook zijn er vragen over hoe bepaalde dingen moeten.

De deadline voor de Gecombineerde opgave is 15 mei. LTO en NAJK noemen dit onrealistisch en willen dat deze deadline opschuift naar 15 juni, zodat boeren en adviseurs meer tijd hebben om de opgave te doen. De twee organisaties roepen boeren om problemen en klachten bij RVO te melden via een klachtenformulier op de RVO-website. Ook willen ze dat boeren de kans krijgen om later nog zaken aan te passen. Dit mag niet leiden tot latere uitbetaling van het GLB-geld.

Brief VLB aan ministerie in de maak

Alfa-adviseur en VLB-lid Jeroen van den Hengel laat weten dat de VLB-vaksectie bedrijfskunde werkt aan een brief aan het ministerie om eveneens voor verruiming te pleiten. De bedrijfsadviseurs zijn nog bezig de details uit te werken, maar denken aan een voorstel waarbij gebruikt wordt gemaakt van de nieuwe aanvraagsystematiek van de GLB-subsidies.

Onder het nieuwe GLB kunnen later in het jaar nog dingen aangepast worden. VLB wil onder andere voorstellen dat boeren later in het jaar tot de definitieve aanvraag eco-activiteiten kunnen toevoegen voor deelname aan de eco-regeling (op dit moment mogen er alleen activiteiten af). Ook zouden de adviseurs graag zien dat landschapselementen later ingetekend kunnen worden, en tot slot dat na 15 mei aangegeven kan worden als er fouten zijn op de kaartlaag met sloten en bufferstroken.

“We voorzien gezien de forse extra tijdsbesteding per Gecombineerde opgave dat het anders een onhaalbare kaart wordt”, zo zegt Van den Hengel namens de VLB-accountantskantoren (ABAB, Alfa, Countus en Flynth). Meer boeren die er dit jaar niet uitkomen, melden zich ook bij adviseurs. Hij verwacht dat dit aantal verder toeneemt naarmate de deadline van 15 mei nadert.

LNV terughoudend

LNV reageert terughoudend op het voorstel van LTO en NAJK om de deadline naar achteren te schuiven. Een woordvoerder laat weten dat de oproep ‘gehoord is’ en ook goed begrepen wordt. “De Gecombineerde opgave vraagt dit jaar meer van boeren. Dat realiseren we ons goed en vinden we ook vervelend.” Hij laat weten dat LNV het signaal meeneemt, maar dat ook nadelen van uitstel afgewogen moeten worden, waaronder mogelijk latere betalingen. Het ministerie heeft al gewaarschuwd dat die betalingen mogelijk toch al (deels) later komen dit jaar vanwege de nieuwe GLB-systematiek.

De woordvoerder wijst er verder op dat er wekelijks contact is met sectororganisaties om knelpunten in beeld te krijgen en op te lossen, en dat er nog twee maanden te gaan zijn.

Extra inzet accountantskantoren

Tot en met 19 maart hebben 3.816 boeren de Gecombineerde opgave ingevuld. Dat aantal ligt grofweg in lijn met het aantal opgaves op dit tijdstip vorig jaar, aldus LNV. Het ministerie roept boeren op om contact op te nemen met het klantcontactcentrum van RVO als ze vastlopen. Van den Hengel wijst erop dat het aantal ingevulde opgaves tot nu toe wellicht nog behoorlijk gelijk opgaat met vorig jaar, maar dat dit met maximale inzet is van accountskantoren waar in de eerste twee weken al veel meer werk naar voren is gehaald dan in andere jaren.

RVO zegt desgevraagd dat er geen hele grote problemen zijn geweest met het systeem achter de Gecombineerde opgave en perceelsregistratie. Tegelijk benadrukt een woordvoerder daarmee niet te willen zeggen dat alles vlekkeloos verloopt. Het systeem is soms trager op drukke tijden. Vorig weekend was de website uit de lucht vanwege gepland onderhoud.

Reacties

  1. Zes afspraken gehad, ongelofelijk gedoe, splitsten, overlap, grenzen kloppen niet, bufferzones kloppen niet, voor de glb wel weer de bufferstroken intekenen, systeem ligt eruit, nu al tijdsbesteding van een volle week. Mijn tijd is gratis dus wat maakt het uit. Ik weet waar dit op uitdraait, iedereen maakt bezwaar, vele duizenden dus, wijzen ze in 1 klap af want dat kunnen ze niet aan, ga maar in beroep en dan hopen ze dat het merendeel dat niet doet, zo weer duizend hectare uit de landbouwgrond. Dit raakt ook het maatschappelijk probleem dat de overheid zulke extreem ingewikkelde dingen verzint en het (fout/financieel) risico legt bij de aanvrager. Nog maar weinigen kunnen dit zelf nog begrijpen en zo wordt je niet alleen afhankelijk van de overheid maar ook van de adviseur. Gek he dat er een enorme kloof is tussen overheid en burgers.

Beheer
WP Admin