Demonstratie van een bemester voor het uitrijden van mineralenconcentraat (renure). De Europese Commissie wil renure uit dierlijke mest toestaan als kunstmestvervanger. – Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

Sector positief over voorstel rond renure

Sectorpartijen reageren positief op het voorstel van de Europese Commissie om renure uit dierlijke mest toe te staan als kunstmestvervanger.

Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) ziet het voorstel als een stap vooruit ten opzichte van de huidige situatie. Wel ziet Rembert van Noort van NCM het benoemen van specifieke mestverwerkingstechnieken in het systeem wel als gemiste kans. “Door de toegelaten technieken vast te leggen, stimuleer je niet de innovatie om tot nieuwe technieken te komen waarmee je het product wellicht beter of goedkoper kan maken”, aldus Van Noort.

NCM constateert dat in het voorstel een groot deel van de voorwaarden van het mestverwerkingsproduct zijn overgenomen uit het safemanure-onderzoek van het Europese onderzoeksinstituut JRC. Het gaat dan om de minimale concentratie minerale stikstof en de maximumnorm voor koper en zink. Dit zijn voorwaarden waar veel huidige producenten van mineralenconcentraat volgens NCM aan voldoen of kunnen voldoen. Daarnaast stelt de Europese Commissie normen voor ziektekiemen als salmonella en E-coli. Die voorwaarden zijn nieuw. Of dit gevolgen heeft voor de kansen voor renure in Nederland, is nog niet duidelijk.

LTO: en nu snel in de praktijk

LTO Nederland reageert positief op het voorstel van de Europese Commissie. De organisatie spreekt van een veelbelovende stap. LTO ziet de meststof uit dierlijke mest als een belangrijk, duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor kunstmest. LTO vindt het wel van cruciaal belang dat de regelgeving zo snel mogelijk toepasbaar is. In Nederland wordt al geruime tijd gewerkt aan een kwaliteitssysteem met private certificering waarbij producenten van renure transparantie kunnen bieden over de productieprocessen. LTO roept de Nederlandse overheid op om alles gereed te hebben, zodat bij groen licht vanuit Brussel renure direct kan worden toegepast.

John van Paassen, voorzitter van mestverwerker Kumac, is positief over het voorstel, al heeft hij de details nog niet helemaal bestudeerd. Kumac doet al jaren mee aan het proefproject voor mineralenconcentraat en Van Paassen hoopt dat met de toelating nu een blijvende oplossing komt. Hij ervaart dat er veel aanbod aan mest is. “Veel veehouders weten wel dat we vol zitten met mestverwerking, maar toch proberen ze om de plekjes die vrij kunnen komen door stoppersregelingen op te kunnen vullen”, zegt de ondernemer.

Bij Kumac wordt nu alleen mineralenconcentraat gemaakt van varkensmest. Van Paassen verwacht dat dit op termijn ook met rundveedrijfmest zal gebeuren. Dat is technisch mogelijk, maar omdat reguliere mestafzet goedkoper was, is vanuit de rundveehouderij nog nauwelijks geïnvesteerd in hoogwaardige mestverwerking.

Nitraatcomité beslist over voorstel

De internetconsultatie voor het voorstel van de Europese Commissie duurt vier weken. Daarna moet het voorstel worden goedgekeurd in het nitraatcomité. Dat is het comité van afgevaardigden van lidstaten dat ook besluiten neemt over derogatie. Omdat het niet om nieuwe wetgeving gaat, maar om een aanpassing van een bijlage van een richtlijn, hoeft geen volledig wetstraject te worden afgerond in Brussel. Het Europees Parlement en de Europese Raad hoeven er geen besluit over te nemen, maar kunnen het voorstel wel blokkeren.

Als alles voorspoedig verloopt, kan het voorstel op zijn vroegst eind oktober rond zijn. Dan kunnen lidstaten gebruik gaan maken door een nationale regeling. De Tweede Kamer nam recent twee moties aan van BBB, SGP en VVD om, vooruitlopend op het voorstel van de Europese Commissie, alle voorbereidingen te treffen om renure zo snel mogelijk in de praktijk toe te staan.

Reacties

  1. Natuurlijk zijn het NCM, Kumac en iedere andere partij, boeren uitgezonderd, die iets met mest doet blij met renure. Dit houdt hun verdienmodel, ook met een veekrimp van 30%, lekker in stand. Straks mag kunstmest ook niet meer, want fossiel, en moet alle geproduceerde mest verwerkt worden. Let maar op!

  2. Ja ja vol lof allemaal, maar als het als goedmakertje dient om derogatie onderuit te halen…, is het de grootste blamage voor de grondgebonden melkveehouderij ooit!!

Beheer
WP Admin