Premium
Columnist Willem Bruil: "Wij zijn allemaal schuldig: we wilden steeds maar goedkope producten kopen, waardoor schaalvergroting wel noodzakelijk was." - Foto: Canva/Robert Kneschke AlgemeenColumn

‘Sector door ons allemaal verkeerde kant op geduwd’

Reacties

 1. Echt Nederlands om een schuldige te zoeken voor zaken die anders zijn gelopen dan verwacht/gehoopt. Als er iemand schuldig is aan de situatie waar de landbouw nu in zit, zijn het de consumentne / burgers die van de boer verwachten dat hij tegen afbraak prijzen voedsel leverde. Dit kon alleen door meer te produceren dan eigen land nodig was en wat zonder geweld te doen aan milieu en landschap niet mogelijk is. Dit laatste volgens de huidige wensen van de beleidmakers, politicie en burgers, waarbij vooral de politiek hun foute beslissingen in dezen afreageren op de boeren. politicie maken kennelijk NOOIT fouten indien wel, dan schuiven deze missers af op de uitvoerders van hun beleid.

 2. Het probleem is niet dat er te hard gegroeid is dat is pure onzin er is eigenlijk veel te langzaam gegroeid en dan vooral de rundveehouderij met namen.
  Dit stikstof probleem speelt eigenlijk niet in de intensive veehouderij, die bedrijven zijn de laaste 20 jaar massaal weg gepest rond de natuurgebieden omdat ze geen uitbreidings mogelijkheden meer hadden, die er nu nog zijn zijn grote bedrijven die bijna niet meer in de 70% zonne zitten. En de bedrijven zelf reduceren allemaal minimaal 80% stikstof.
  Het stikstof verhaal is eigenlijk een transitie naar het voorbeeld van de intensive veehouderij, maar dan in 8 jaar in plaats van 20 en de grond proberen daar bij in handen te krijgen!

 3. Tot mijn stomme verbazing was er een meerderheid in de Tweede Kamer om de mogelijkheid van het kwijtschelden van door banken verleende leningen kwijt te schelden, indien de overheid het betreffende bedrijf koopt. Vanwege het hoge gehalte aan D66-bloed in de top van de Rabobank viel mij de afwijzing mee.
  Neemt niet weg dat het verzoek van de Kamer aan de regering totaal ridicuul is. Hiermee toont de Kamer aan dat ze alle respect en waardigheid voor eigendom en vermogen heeft laten verdampen. Wat is het volgende, dat het vermogen van stoppende boeren in de coöperaties aan de Staat overgemaakt moet worden?
  Wat mij betreft eist de agrarische sector eerst excuses van de Tweede Kamer voor dit disrespect, alvorens ook maar één woord met de regering te wisselen.

 4. Grondgebonden is natuurlijk grote onzin. We hebben jaren van specialisatie gehad waarbij de een voor vee en de ander voor akkerbouw is gegaan. Sectoren hebben elkaar nodig. En laat alsjeblieft de akkerbouwer zijn gewassen verzorgen en de veehouder zijn vee. Dit is wat ons zover heeft gebracht in efficient voedsel te maken. Grondgebonden betekent in de praktijk ook akkerbouw gewassen telen voor een veehouder of vee houden voor een akkerbouwer. Beide krijgen niet meer de aandacht die ze verdienen met als gevolg een lagere mineralen efficientie

  1. Eens. Mestoverschot is geen vloek. Gewoon mest naar een boer brengen die te weinig of geen mest heeft.

 5. Al vanaf de tweede wereld oorlog is het beleid zowel door links-of rechts samen gestelde regeringen er op gericht om de consument van voldoende en zo goedkoop mogelijk voedsel te voorzien .
  Links vond dit prima ,dan bleef er meer geld over voor leuke dingen en rechts vond het ook prima , dan had de consument groter bedrag over voor luxe .
  Dat is de realiteit waar we nu staan .
  EN DAT KAN JE DE SECTOR NIET AANREKENEN !

  1. Rutte heeft het zelf al gezegd in een persconferentie in 2019; “de boeren zijn niet het probleem maar we hebben de boeren nodig om ons probleem op te lossen” Als je hulp nodig hebt vsn mensen is het op zijn zachts gezegd erg dom om een minister aanstelt om de mensen wiens hulp je nodig hebt,eerst te pesten,voorliegen,intimideren en chanteren.

  2. Rutte heeft het zelf al gezegd in een persconferentie in 2019; “de boeren zijn niet het probleem maar we hebben de boeren nodig om ons probleem op te lossen” Als je hulp nodig hebt van mensen is het op zijn zachts gezegd erg dom om een minister aanstelt om de mensen wiens hulp je nodig hebt,eerst te pesten,voor te liegen, te intimideren en te chanteren.

 6. Helemaal oneens..er is niks mis met schaalvergroting..is efficientie…laten we ons geen probleem aanpraten…is linkse framing…geef boeren level playing field en affrekenbare stoffenbalans conform advies Hordijk ipv naast ons neerleggen omdat d66 het slecht uitkomt…ga door met laagste foodprint in de wereld per kg zuivel en vlees..wees trots op kringloop en voedselmaken en voorkom oorlog door voorkomen v honger..

 7. Ten dele mee eens .
  De banken hadden het risico ook in kunnen prijzen .
  ZIJ hebben ook de kennis in huis om te weten dat dit fout af zou lopen .
  Nu willen ze niet meebetalen.
  Maar ze verwachten natuurlijk WEL een bankvriendelijke oplossing voor het stikstofprobleem.
  Als er volgende week een partij komt met een wetsvoorstel dat agrarische bedrijven met een mestoverschot geen productierechten meer aan mogen kopen (met als motivatie .beter voor het milieu/ klimaat ect ) En in lijn met het regeringsbeleid voor grondgebonden veehouderij.
  Ik voorspel je dat het hele agrarisch industrieel complex incl de banken .
  HEEL SNEL aan tafel zitten met een zak geld voor overleg .

Beheer
WP Admin