VarkensAchtergrond

Sebava praat openlijk over plannen

De firma Straathof breidt zijn imperium uit in het Overijsselse Mariënheem. Op een bijeenkomst werd de buurt bijgepraat over de plannen met het aangekochte varkensbedrijf.

“We weten dat de zaak gevoelig ligt, daarom doen we dit.” Daarmee doelt adviseur Jan Voermans het bijpraten van de mensen in Mariënheem. Vorige week donderdag werden de inwoners ingelicht over de plannen die Europa’s grootste varkenshouder heeft met een bedrijf dat hij gekocht heeft in de nabijheid het dorp.

Cultuuromslag

Dat vertegenwoordigers van Straathofs bedrijf, Sebava, openlijk praten over de toekomstplannen met de aangekochte locatie, is een flinke cultuuromslag. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1996 door Adriaan Straathof opereert het bedrijf het liefst zoveel mogelijk op de achtergrond. In de loop der jaren is een bedrijf opgebouwd met zo’n 60.000 zeugen verdeeld over Nederland, Duitsland, Hongarije en Tsjechië. In Nederland liggen op vier locaties in totaal 10.000 zeugen en 16.000 vleesvarkens. Mariënheem moet de vijfde locatie worden voor 3.000 zeugen.

Open en eerlijk

Adriaan Straathof zelf was niet aanwezig bij de informatieavond in het plaatselijke dorpshuis. “Druk met andere zaken”, zo vertelt zijn zoon Bas die wel aanwezig was. De presentaties werden gedaan door een drietal adviseurs van het bedrijf Jan Voermans,  Marius Caspers en Huub Brugging. De keuze om open en eerlijk te vertellen over de plannen, is volgens Bas Straathof niet rechtstreeks het gevolg van de commotie rondom het bedrijf. Wel is het zo dat in de huidige tijd andere eisen worden gesteld aan dit soort projecten. “Vroeger kreeg je een vergunning en dan was het gelijk bouwen. Of we in het verleden te weinig oog hadden voor communicatie naar de omgeving weet ik niet, het zou kunnen.”

[([002_rb-image-2703647.jpeg]:inzetgroot)]

Voor de bijeenkomst waren 31 omwonenden persoonlijk uitgenodigd, Uiteindelijk kwamen er een kleine 100 mensen op de bijeenkomst af. Foto: Guus ten Hove

Minder uitstoot

In Mariënheem kregen de aanwezigen een duidelijk verhaal te horen over de plannen, waarbij er volop ruimte was voor discussie en het stellen van vragen. Die vragen gingen vooral over de mogelijke overlast voor de omgeving, uitstoot van geur, stof en verkeersoverlast.

Opvallend was dat er geen vragen waren over wat zich in de stal afspeelt. Die discussie wordt overigens nog wel gevoerd. Deze week belegt de Partij voor de Dieren, in hetzelfde zaaltje in Mariënheem, een bijeenkomst.

Overlast minimaliseren

Om de overlast voor de omgeving te minimaliseren, gaat het bedrijf alle stallen aansluiten op biologische luchtwassers, daardoor daalt de geurbelasting voor de omgeving met ruim de helft, zo liet Huub Brugging van ForFarmers zien. Ook de fijnstofemissie moet in de nieuwe situatie beter zijn dan in de oude situatie toen nog niet alle stallen waren aangesloten op een luchtwasser.

Een andere bijzonderheid bij de verbouwplannen is het aanleggen van een zichtruimte in de stal waar bezoekers alle dagen vrijblijvend een blik kunnen werpen op de dieren.

Begrip

Ondanks de nodige kritische vragen in de zaal was er uiteindelijk ook begrip. Vanwege zorgen over verkeersveiligheid werd er na afloop gelijk een afspraak gemaakt om daar over door te praten. Ook de aanwezige boeren waren niet negatief. “Kijkend naar de situatie voor omgeving wordt het waarschijnlijk beter dan het was”, zo vertelde een aanwezige varkenshouder. Het liefst had hij overigens gezien dat het bedrijf leeg blijft. Maar dat heeft een andere reden: “Uiteindelijk is het toch ook een concurrent met 3.000 zeugen in een verzadigde markt.”

[([003_rb-image-2703650.jpeg]:inzetgroot)]

Iets meer dieren op locatie waar flink wordt verbouwd

Deze tekening werd uitgedeeld op de informatieavond. Daarop is zien wat Straathof voor ogen heeft met de locatie. De donkergroene vlakken zijn de bestaande stallen. De blauwe stukken zijn uitbreiding van de bedrijfsgebouwen. Het lichtblauwe stuk is reeds vergund, voor de donderblauwe uitbreiding loopt een aanvraag. Stal nummer drie is een stal met één etage. Tot het faillissement was de locatie vergund voor 2.000 zeugen, 6.700 gespeende biggen en 500 vleesvarkens.In de nieuwe situatie wil Straathof 3.000 zeugen houden en 7.300 biggen tot 15 kilo. Ook moet er 1.250 vleesvarkens komt te liggen. Het totale aantal dieren stijgt zodoende iets van ruim 9.000 naar ruim 11.000. Doel van Straathof is om de structuur in het bedrijf te verbeteren. In de oude situatie lagen de diergroepen door elkaar heen. Een grondige renovatie moet dat veranderen. Verder zal stal nummer 2 worden gesloopt om plaats te maken voor een moderne voerkeuken met opslag voor grondstoffen. De blauwe rand langs stal nummer 4 worden gangen.

Beheer
WP Admin