Minister Carola Schouten verwacht dat als Nederland geen derogatie had aangevraagd, de strengere mestregels ook op het boerenerf terecht waren gekomen. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Schouten: strengere voorwaarden derogatie waren onvermijdelijk

Ook als Nederland de derogatie had laten schieten, waren boeren vroeg of laat geconfronteerd met strengere mestregels, verwacht landbouwminister Carola Schouten.

Minister Carola Schouten, die sinds een paar weken weer het landbouwdossier onder haar hoede heeft, zegt dat ze snapt hoe groot de impact van de derogatievoorwaarden zijn op boeren, zowel akkerbouwers als veehouders. Maar ook als Nederland geen derogatie had aangevraagd, waren de strengere mestregels op het boerenerf terechtgekomen.

Schouten zegt dat ook andere lidstaten die geen derogatie hebben, zoals Duitsland, maatregelen moeten nemen vanwege nitraat. Schouten: “Nederland heeft gesproken met het nitraatcomité over derogatie, maar er moet echt wat gebeuren op het gebied van waterkwaliteit. Het is niet zo dat deze maatregelen alleen het gevolg zijn van de derogatie.”

Lees ook: Brussel wil 22% minder mestproductie in 2025

Derogatie was nooit vanzelfsprekend

Derogatie is nooit een vanzelfsprekendheid geweest, aldus Schouten, die daarbij ook verwijst naar haar vorige periode als minister op dit dossier. “Het is een hele toer geweest om een geleidelijke afbouw van derogatie te kunnen krijgen. Maar de opgaven voor waterkwaliteit zijn onverminderd groot. Alle sectoren moeten daaraan bijdragen, ook de landbouw.”

Het is niet realistisch om te denken dat we een andere beschikking krijgen als we opnieuw naar Europa gaan

Later zegt ze over de inzet van Nederland in Brussel: “We hebben altijd betoogd dat onder derogatiebedrijven de waterkwaliteit beter is. Niet goed genoeg, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Maar we moeten wel op een niveau komen dat het wel goed genoeg is, de datum voor de Kaderrichtlijn Water komt steeds dichterbij. Het resultaat is dat er een afbouw is. Als we per 1 januari derogatie kwijt waren geweest, was de impact nog groter geweest. Boeren krijgen nu iets meer tijd.”

Opnieuw onderhandelen, zoals bijvoorbeeld LTO Nederland wil, is niet direct een methode waarmee Schouten verwacht de pijn voor boeren te verlichten. “Dit proces is sowieso niet over één nacht ijs gegaan. Het is niet realistisch om te denken dat we een andere beschikking krijgen als we opnieuw naar Europa gaan.”

Lees ook: Nieuwe voorwaarden derogatie: strengere mestnormen in groter gebied

Impact van bufferstroken op akkerbouwers

De derogatiebeschikking heeft nu ook impact op akkerbouwbedrijven, die bijvoorbeeld geconfronteerd worden met brede bufferstroken, terwijl vooral melkveebedrijven kunnen profiteren van de extra mestplaatsingsruimte als ze derogatie aanvragen. Schouten ziet die impact, maar is ervan overtuigd dat de deelsectoren elkaar nodig hebben om de richtlijnen te halen en benadrukt nog eens dat ook zonder derogatie er strengere regels zouden komen.

Gebieden aanmerken als ‘verontreinigd’

Het ministerie gaat nu verder kijken wat precies de impact is van de beschikking zoals Nederland die heeft ontvangen. Zo moet bijvoorbeeld worden ingevuld welke gebieden worden aangemerkt als ‘verontreinigd’ en waar de gebruiksnormen strenger worden als gevolg daarvan.

Welke gebieden dat zouden kunnen zijn en welke normen voor waterkwaliteit daarvoor gaan gelden, kan de minister nog niet zeggen. Ze heeft daarvoor onder andere de Commissie Deskundigen Meststoffenwet om input gevraagd. De bedoeling is wel dat daar voor 1 januari volgend jaar duidelijkheid over is.

Reacties

 1. Raar eigenlijk dat men stelt dat nitraat uitspoeling alleen plaatsvindt bij landbouwgronden en men vergeet natuurgebieden er bij te betrekken. Natuurgebieden hebben uiteraard ook te maken met uitspoeling van nitraat. 400.000 ha natuurgebieden in Nederland en bij geen enkel natuurgebied is ooit nitraatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater gemeten, terwijl daar wel stikstofdepositie is. En bij veel natuurgebieden wordt ook waterwinning toegepast. De overheid mag eerst wel eens uitspoeling van nitraat bij de eigen natuurgronden gaan meten alvorens maatregelen voor de landbouw in te voeren. Of anders, voor landbouwgronden KRW maatregelen invoeren, ook maar KRW maatregelen voor natuurgebieden invoeren..

  1. hoogland, in de oostvaardersplassen stroomt “vuiler” water dan in de rest van de watergangen in de flevopolder. in de laatste 30/40 jaar ( 40/50 jaar geleden in de zomer bijna geen een gans te bekennen ) zijn er zoveel ganzen in nederland bij gekomen, die allemaal een vervuilendere reactie op de waterkwaliteit leveren. immers tien ganzen schijten een m3 stront per jaar. het grootste deel van hun leven zijn ze op/in het water. conclusie ,ganzen verminderen, in belang van de waterkwaliteit. … vervolgens de riool overstorten, lekkende riolen en het lozen van het eindproduct de van waterzuiveringen. ( immers die lozen geen gedestilleerd water toch????? ) hoogland, dat zou de overheid er dan ook bij krw moeten betrekken toch??

  2. Boeiende redenering. Natuur wordt overbelast met stikstof. Van nature valt er niet veel stikstof en kan de natuur die benutten om de natuurlijke uitspoeling, die laag en niet belastend voor het grondwater is, te compenseren. Het huidige stikstof aanbod kan de natuur niet allemaal benutten dus spoelt het uit. Vervolgens krijgt de natuur de zwarte piet terwijl het stikstof uit de maatschappij is, die weer voor een flink deel uit de landbouw komt. Niet logisch.
   In de natuur is zeker wel gemeten. Er wordt namelijk vaak drinkwater in natuurgebieden gewonnen en het schijnt dat drinkwaterbedrijven daar wel eens wat voor moeten meten……. En daarom putten sluiten of vermengen met andere omdat het te vervuild is.

  3. Dat is een vergissing Ruud, in een natuurgebied vallen in het najaar de bladeren naar beneden, verder zijn er dode takken, struikgewas en gras. Deze rotten in de winter weg en hierbij komt veel N vrij. Vaak rechtstreeks in het water.
   Daarnaast de ganzen die bij de boer het gras gaan eten en de mest die hierdoor ontstaat voor een gedeelte in het natuurgebied rechtstreeks in het water schijten.
   Bij elkaar komt er hierdoor juist veel N vrij en dat blijkt ook uit de metingen, deze zijn in natuurgebieden vaak hoger dan in landbouwgebieden. Alleen zie je dat op de kleurenkaartjes vaak niet terug omdat in natuurgebieden soepelere normen aan gehouden worden, pure misleiding dus.

 2. Beste Carola Schouten ,deze concept beschikking moet van tafel .
  Brussel kan of mag naar mijn mening geen voorwaarden verbinden aan het al of niet verlenen van derogatie .
  Bovendien voldoet de kwaliteit van het water in de landelijke gebieden over het algemeen aan de daar toe gestelde normen .
  NEXIT?????

Beheer
WP Admin