Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Schouten: minder middelengebruik is nodig

Er is extra inspanning nodig om te zorgen dat oppervlaktewater en drinkwater minder worden belast met chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Dat zegt landbouwminister Carola Schouten naar aanleiding van de tussenevaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over het gewasbeschermingsmiddelenbeleid (Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst).

Doelen in 2023

Het PBL zegt dat de doelen die in 2013 zijn gesteld, bij voortzetting van het huidige beleid niet in 2023 worden gehaald. Weliswaar wordt er vooruitgang geboekt, maar op gebied van waterkwaliteit, arbeidsveiligheid, biodiversiteit en geïntegreerde gewasbescherming zijn extra inspanningen nodig om de doelen te bereiken, aldus PBL.

De minister erkent dat. Zij praat met betrokkenen in de sector, onder andere om te zorgen dat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt teruggedrongen.

Beheer
WP Admin