Premium
De emissiearme biggenstal van de familie Tijink. De dieren hebben bij opleg een onderkruip om warm te blijven. De stal heeft een warmtewisselsysteem voor vloerverwarming. - Foto: Michel Velderman VarkensAchtergrond

Schone varkensstallen hebben wind in de rug

De stallen met bronaanpak zijn voorzien van sensoren die de concentratie van ammoniak meten, doorgaans in combinatie met de temperatuur in de stal en de luchtvochtigheid en de CO2-waarde. Na een periode van optimalisatie wordt een jaar lang continu gemeten voor de Rav-lijst. Foto: Bert Jansen

De Think Big-wroetstal kenmerkt zich door duidelijke functiegebieden voor eten, slapen en mesten. De stal heeft drie voerlijnen en frisse lucht komt via de zijgevel in de afdeling. - Foto: Michel Velderman

Beheer
WP Admin