Het antibioticumverbruik in de melkveehouderij is met 2,4 dierdagdosering per jaar erg laag. - Foto: Ruud Ploeg RundveeNieuws

Scherpere actiewaarde antibioticagebruik

Met ingang van 2022 werken melkveebedrijven alleen nog met een, verscherpte, actiewaarde voor antibioticaverbruik. De signaleringswaarde verdwijnt.

De Autoriteit Diergeneesmiddelen SDA geeft aan dat het stoplichtmodel met de kleuren groen, oranje en rood voor het antibioticagebruik in de melkveehouderij en overige rundveesectoren (geen kalverhouderij) per 2022 niet meer actief is. Het systeem van signaleringswaarde en actiewaarde verdwijnt daarmee. Met ingang van volgend jaar is er alleen nog in een actiewaarde voorzien. Deze is wel aangescherpt naar 5 DDD (dierdagdosering per jaar). Tot en met dit jaar geldt een actiewaarde bij overschrijding van 6 DDD. Voor de overige rundveesectoren, bestaande uit opfok, zoogkoeien en vleesstieren, geldt per 2022 een actiewaarde van 2 DDD, wat tot en met dit jaar nog de grens voor signalering was.

Aanvaardbaar antibioticumgebruik

SDA geeft in het jongste rapport aan dat de rundveesector zich kenmerkt zich door een laag, aanvaardbaar antibioticumgebruik en signaleert weinig variatie in gebruik tussen bedrijven. Het gemiddelde gebruik bij melkvee in 2020 is 2,4 dierdagdosering per jaar (DDD). Dat is weliswaar een stijging is van 0,15 DDD ten opzichte van 2019, maar vanwege het lage gebruik is er geen actie vereist. De verscherping van de actiewaarde heeft wel effect. In het huidige systeem vallen 45 bedrijven (afgerond 0%) van de bedrijven in het actiegebied, en slechts 1% in het signaleringsgebied. Met de verscherpte grenswaarde zullen, bij ongewijzigd gebruik, 737 bedrijven (5%) in het nieuwe actiegebied vallen.

Voor de overige rundveesectoren geldt dat de opfok gemiddeld 0,9 DDD gebruikt. Dat geldt ook voor de vleesstieren. De zoogkoeien zitten met 0,6 DDD nog ietsje lager. Bij ongewijzigd gebruik zal 8% van de opfok en vleesstierenbedrijven de nieuwe actiewaarde 2 DDD overschrijden. Voor de zoogkoeien stijgt dat percentage naar 10.

Beheer
WP Admin