Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

‘Scherpe gesprekken’ Landbouwakkoord, DDB loopt weg

Over een paar weken moet er iets van een Landbouwakkoord liggen. Intussen heeft Dutch Dairymen Board (DDB) besloten niet meer deel te nemen aan de sectortafel melkveehouderij en aan de hoofdtafel twijfelt Agractie openlijk om te blijven.

“De echte pijnpunten komen aan bod”, zegt een woordvoerder van het ministerie van LNV over de fase waarin de onderhandelingen zich nu begeven. De discussiepunten zijn onder meer het verdienvermogen en hoe om te gaan met grond.

Geen herstel vertrouwen overheid en boeren

In een persbericht stelt DDB dat de onderhandelingen niet leiden tot een herstel van vertrouwen tussen boeren en overheid, wat wel een van de doelen van de gesprekken is. DDB vindt daarbij dat er te weinig onderhandelingsruimte voor de belangenorganisaties is en verwijst daarbij naar een eerdere analyse van de melkveesector over de impact van de voorgenomen kabinetsplannen.

Ook de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen week spelen mee in de beslissing van DDB om de gesprekstafel te verlaten. “Wij willen de nieuwe Provinciale Statenleden én de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer de gelegenheid geven hun werk naar behoren te doen. De wensen van de samenleving recht te doen.” DDB-voorzitter Sieta van Keimpema is ook bestuurslid bij boerenactiegroep Farmers Defence Force, DDB heeft het anti-overheidsprotest van FDF ondersteund.

DDB zegt niet negatief te staan tegenover het idee van een landbouwakkoord, waarin voor langere termijn afspraken over de toekomst van de landbouw worden gemaakt, “maar niet onder het huidige uitzichtloze dictaat van Den Haag, met de (niet-wettige), onderdrukkende randvoorwaarden, onhaalbare doelen en ondoorzichtige kaders!”

Gesprekken moeten ‘inhoudelijk scherper’

In een reactie op het weglopen van DDB laat het ministerie van Landbouw weten dat de gesprekken over een landbouwakkoord “inhoudelijk scherper” worden, nu het eindpunt van het proces nadert. De bedoeling is dat er in april een akkoord ligt, namelijk. De onderhandelingen komen volgens de bewindsman niet in gevaar met het weglopen van DDB. De club zit namelijk niet aan de hoofdtafel van de onderhandelingen, maar aan de sectortafel voor de melkvee- en kalverhouderij.

“Je houdt graag iedereen aan tafel”, zegt de woordvoerder van Adema over het bericht dat DDB zich heeft teruggetrokken. Ze benadrukt wel dat dit is gebeurd aan een van de sectortafels. “Daar zijn meer partijen bij en is de dynamiek soms wat anders.” Bovendien zegt ze dat de onderhandelingstafel de plek is om bezwaren te uiten en de sector hier de “unieke kans” krijgt om invloed uit te oefenen.

Agractie dreigt ook met weglopen

Ook Agractie, die wel aan de hoofdtafel met nog 3 boerenorganisaties, natuurorganisaties, supermarkten en verwerkers en overheden zit, dreigt met weglopen van de onderhandelingstafel. Pijnpunt is hoe de overheid omgaat met Grond: “Het gaat om grond met beperkingen, landschapsgrond en overgangsgebieden. Daar waren boeren duidelijk over in de enquête. Dat willen we niet. Daar zijn we ook duidelijk over geweest aan de hoofdtafel en daarover is een patstelling ontstaan. Als er nu geen uitspraak over komt, heeft verder praten voor ons geen zin,” stelt voorman Bart Kemp van Agractie.

De gesprekken over het Landbouwakkoord gaan volgende week door volgens plan. Daar veranderen de verkiezingen en de ruime zege van de BBB vooralsnog niets aan. Een woordvoerder van dat overleg zegt dat er “veel onduidelijkheden en onzekerheden” zijn, maar dat ze door blijven praten zolang alle partijen aan de onderhandelingstafel blijven zitten.

Reacties

 1. Dit akkoord is inderdaad alleen belangrijk voor onze overheid om ons mee om de oren te slaan als het ze uitkomt, overheid bepaald de onderwerpen en wie waar mag aanschuiven. zijn wij boeren zelf niet wijs genoeg om zelf te bepalen wie ons waar mag vertegenwoordigen. LTO zit er voor zich zelf en ontvangt straks weer fors geld om het overheidsbeleid uit te dragen. (afschaffing superheffing/fosfaatrechten invoeren/afschaffing derogatie/beroepsverbod /onteigening / KRW / geen ruimte voor Pas oplossingen enz. Dit overleg heeft zo geen zin en een akkoord wordt tegen ons gebruikt in de toekomst dus wachten op nieuwe provincie besturen en eerste kamer.

 2. Wat valt er te bieden . Je kunt wel anders gaan boeren vrijwillig of onder dwang . Maar de kost prijs en de opbrengst prijs bepalen uiteindelijk het bestaansrecht . Milieu houd niet op aan de grens dus stikstof kent ook geen grenzen . Al zouden wij ons opgelegde realiseren dan is probleem niet opgelost . Maar onze kostprijs zo hoog dat we niet meer tegen producten van andere landen kunnen concureren . bij de vrij markt van nu en zullen we niet met de prijs mee kunnen van ingevoerde producten . Zolang deze zaken niet opgelost zijn valt er weinig te bieden . De consument wil of kan niet meer betalen en kiest dan voor de laagste prijs en de verwerkende industrie zal hier in mee moeten . Doen zij dit niet dan hebben zij op den duur weinig of geen afzet . Dan zullen zij ook voor import grondstoffen kiezen . Je moet dan als landbouw sector ook geen akkoord afsluiten . Want hier vragen de boeren niet om . Maar de overheid dekt zich daarmee in als alles niet loopt zoals dun denken dat ze de rug vrij hebben . Want de boeren hebben er dan mee ingestemd is dan het atwoord . Als ze zo zeker van hun zaak waren gaven ze wel garantie op inkomen . En de vraag is bij een onbetrouwbare overheid of deze zich zelf aan dat landbouw akkoord houd op moment dat hun niet meer past .Want een oorlog ,corona , politiek,enz. kunnen allemaal gebruikt worden als middel om regels te veranderen.

 3. als lto niet opstapt in lijn met agractie en ddb zeg ik lidmaatschap op….hoop dat het niet nodig is…bbb heeft gewonnen dat moet nu vertaald worden….geen linkse hobby smeer….de CU is gehalveerd dus Piet het is nog erger dan bij cda… stop piet anders ben je zwarte piet binnenkort

 4. De agrarische sector heeft NIETS aan een landbouwakkoord dus waarom erover praten? De aarde draait al eeuwen ZONDER een akkoord , wat voegt het toe en voor wie? Hun willen iets van ons , wij niets van hen dus over tot de orde vd dag.

 5. Door praten heeft geen zin, er valt niks te winnen voor de landbouw.
  De overheid willen de boeren nog meer hun wil opleggen , het heeft totaal niks met perspectief te maken!!

 6. De boerderij vindt het schijnbaar leuk een negatieve titel boven dit stuk te zetten.
  In triest om een goed onderbouwde keuze van DDB zo negatief te framen.

 7. Geef ons de kringloop/derogatie terug (die is ons op een vuile manier ontnomen, en we werken richting grondgebonden. Minder kunstmest en beter voor het milieu!!

Beheer
WP Admin