Foto: Bert Spiertz AlgemeenNieuws

Schaderegeling uiterwaarden Maas geopend

Boeren die afgelopen zomer in de uiterwaarden van de Maas hun teelt zagen verzuipen, kunnen die schade nu opgeven bij RVO.

Deze ondernemers kunnen aanspraak maken op de eenmalige schadevergoeding die speciaal voor de deze gevallen in het leven is geroepen. De schade aan gewassen in de uiterwaarden valt namelijk niet onder de WTS, de schaderegeling voor de watersnood in Limburg. In totaal is er € 4,5 miljoen beschikbaar voor deze regeling.

65% van de schade vergoed

Het eigen risico is 35% van het schadebedrag, wat dus betekent dat boeren 65% van de schade vergoed krijgen. Het gaat specifiek om het schadegebied langs de maas tussen Mook/Boxmeer en het punt waar de maas de Amer instroomt. Boeren zich melden bij RVO vanaf 20% productieverlies en een schadepost vanaf € 1.322. De schade wordt per gewas bekeken en moet een onmiddellijk gevolg zijn van de overstroming. Ook als pas later in het groeiseizoen is gebleken dat gewassen minder productie opleveren dan gebruikelijk, kan het productieverlies gecompenseerd worden.

Telers kunnen zich tot 31 maart melden bij RVO. Na de melding moet een onafhankelijke schade-expert, ingeschakeld door de uitvoeringsdienst, de schade taxeren.

Beheer
WP Admin