Foto: ANP AlgemeenNieuws

RvS: veehouderijen behouden vergunningen

Drie boerenbedrijven in Overijssel mogen hun geplande bedrijfswijziging of -uitbreiding toch realiseren. De aangevochten vergunningen op basis van de Natuurbeschermingswet zijn door de Raad van State (RvS) deze week in stand gehouden.

Op geen enkel punt is de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) in Nijmegen in het gelijk gesteld.

Het gaat in de drie zaken om een rundveehouderij in Mander en een in Beuningen. Daarnaast om een varkens- en rundveehouderij in Radewijk.

Bij alle bedrijven was de kritiek op de door de provincie Overijssel verleende vergunningen vergelijkbaar. De actiegroep MOB stelt in de drie gevallen dat de provincie is uitgegaan van de verkeerde referentiesituatie en daardoor zou er meer vergund zijn dan wettelijk is toegestaan.

Argument niet aannemelijk gemaakt

De boeren zouden minder dieren op het bedrijf hebben gehouden dan waarop de provincie zich baseerde voor de vergunning. Hierdoor zou er meer stikstofdepositie zijn, die nabijgelegen Natura 2000-gebieden teveel belast. De Raad van State concludeert in de uitspraken dat het aan de MOB was om het ingenomen standpunt te onderbouwen. Uit niets blijkt dat de provincie zich op verkeerde gegevens heeft gebaseerd. Omdat de MOB dit argument in de processtukken niet aannemelijk heeft gemaakt, wijst de RvS het af.

In alle drie gevallen komt de MOB ook met het kritiekpunt dat niet inzichtelijk is gemaakt op welke wijze de uit de veehouderijen afkomstige mest wordt afgevoerd. De RvS stelt vast dat dit geen onderdeel is van de verleende vergunningen, die alleen betrekking hebben op het in werking hebben of uitbreiden van een boerenbedrijf. De afvoer van mest is in de ogen niet onlosmakelijk verbonden met de verleende vergunning en kan dan ook buiten beschouwing worden gelaten, aldus de RvS.

De drie veehouderijen behouden hun vergunning, de MOB wordt in het ongelijk gesteld.

Beheer
WP Admin