Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

RvS: bio-varkenshouderij niet grondgebonden

Een rundveehouder in Woudenberg (U.) mag niet beginnen met een biologische varkenstak.

De Raad van State (RvS) geeft de provincie Utrecht, die een dergelijk plan had tegengehouden, gelijk. Het strookt niet met de provinciale verordening ruimte. De melkveehouder wil zijn rundveestapel inkrimpen van 375 naar 300 stuks en daarvoor in de plaats 700 biologische vleesvarkens houden. De gemeente wilde dit goedkeuren, omdat het om biologische varkens gaat. Argumenten zijn onder meer dat de mest verwerkt wordt en het voer uit de regio komt. Een probleem met extra stikstofuitstoot zou er ook niet zijn. De provincie wijst echter op de provinciale verordening ruimte die alleen grondgebonden veehouderij toestaat in het gebied.

Niet grondgebonden

De Raad van State geeft de provincie gelijk. Ook biologische varkenshouderij gebeurt vooral binnen, net als gangbare, en dus niet grondgebonden. Dat het voer uit de regio komt, maakt het bedrijf evenmin grondgebonden zoals bedoeld in de verordening ruimte, is het oordeel.

De raad behandelt verder niet de principiële vraag of varkenshouderij in sommige gevallen wel grondgebonden zou kunnen zijn. De verordening lijkt daarvoor wel een opening te bieden.

Beheer
WP Admin