<em>Foto: Henk Riswick</em> AlgemeenNieuws

RVO: 30% Gecombineerde Opgaven binnen

Ruim 19.000 boeren hadden eind april hun Gecombineerde Opgave ingediend, dat is 30% van het totaal. Dat meldt RVO.nl.

In de laatste weken moeten nog ruim 45.000 boeren en tuinders de jaarlijkse aanvraag voor betalingsrechten en subsidies en de landbouwtelling indienen. Uiterlijk 15 mei 2016 moet de opgave via internet zijn ingediend. Dit jaar is er geen mogelijkheid meer om een opgave op papier in te sturen.

Via de Gecombineerde opgave wordt onder meer de mestruimte voor 2016 vastgelegd. Voor melkveehouders is dat dit jaar extra belangrijk, omdat vanaf 1 januari de regels voor grondgebonden groei van kracht zijn.

Meer informatie over de Gecombineerde opgave: boerderij.nl/gecombineerde-opgave

Beheer
WP Admin