AkkerbouwNieuws

Ruim kwart zaaiuien oogst 2014 nog te koop

Zoetermeer – De Nederlandse uientelers hadden medio februari nog een derde van hun oogst zaaiuien in opslag, een bruto hoeveelheid van 430.000 ton.

Dat meldt Bureau Uienmarkt Informatie (BUI) van de Brancheorganisatie Akkerbouw, na telefonische enquête onder zaaiuien telende akkerbouwers.

Van de bij de telers nog aanwezige uien bleek iets minder dan een vijfde, 17 procent, al verkocht te zijn. Beschikbaar voor vrije verkoop was er volgens BUI nog 340.000 ton, ofwel 27 procent van de hoofdoogst. Vorig jaar februari lag er nog 270.000 ton uien vrij beschikbaar (21 procent van de oogst) en in februari 2013 nog 400.000 ton (28 procent van de oogst). Omdat er volgens de enquête rekening moet worden gehouden met zo’n 9 procent uitval van de opgeslagen uien, is er per saldo nog netto 310.000 ton uien te koop. Netto is er tot de peildatum een hoeveelheid van 790.000 ton uien afgeleverd. Vorig jaar was dat rond de peildatum 870.000 ton en het jaar daarvoor ruim 700.000 ton, aldus BUI.

BUI gaat op basis van de door de telers verstrekte informatie uit van 1,29 miljoen ton bruto-opbrengst aan zaaiuien van de oogst 2014, ofwel 58 ton/ha van een totaal areaal van 22.300 ha. In 2013 was de bruto-oogst 1,31 miljoen ton, in 2012 1,35 miljoen ton. De oogstraming wijkt net als vorig jaar nogal af van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor 2014 meldt het CBS 6 procent (70.000 ton) minder bruto-opbrengst, voor 2013 is dat 8 procent minder (110.000 ton).

De gemelde BUI-marktschattingen zijn gebaseerd op de reacties van 280 telers met samen 2.600 hectare zaaiuien. Dat komt overeen met ruim 12 procent van het totale areaal zaaiuien, met een minimum van 2 hectare per teler.

Beheer
WP Admin