Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Ruim 4 ton extra voor verbeteren waterkwaliteit

Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Flevoland hebben besloten om het subsidieplafond voor de POP3-maatregel ‘Niet-productieve investeringen water’ te verhogen van € 1,9 miljoen naar ruim € 2,3 miljoen.

Dat meldt provincie Flevoland. De reden is dat meer kwalitatief goede ideeën voor het verbeteren van de waterkwaliteit in het landelijk gebied van Flevoland in aanmerking komen voor een subsidie.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De landbouw speelt hierin een cruciale rol. Daartoe heeft LTO een Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) opgesteld, waarin verschillende mogelijke maatregelen zijn opgenomen voor de verbetering van de waterkwaliteit vanuit de sector. Voorbeelden van verbeteringen waarvoor boeren in aanmerking komen voor subsidie zijn investeringen in: vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen, vermindering van emissies van meststoffen en verbetering van de bodemkwaliteit.

Waterschap Zuiderzeeland

De ophoging is mogelijk gemaakt door waterschap Zuiderzeeland. Zij willen garant staan voor 6,7% overcommittering op het totale budget voor de waterkwaliteit gerelateerde subsidiemaatregelen. GS Flevoland wil met overcommittering onderbesteding bestrijden door meer subsidiegeld beschikbaar te stellen dan eigenlijk voor het 2014-2020 POP3 beschikbaar is.

Beheer
WP Admin