Foto: Andrea van Schaik AlgemeenNieuws

Royal GD: zo’n 20% melkvee heeft antistoffen tegen blauwtong

Op Nederlandse melkveebedrijven heeft gemiddeld zo’n 20% van de melkkoeien antistoffen tegen de blauwtongvariant die afgelopen najaar rondging. Dat is de inschatting van Royal GD op basis van een landelijk tankmelkonderzoek.

Grootste uitschieters zijn in het gebied waar blauwtong als eerste toesloeg: het midden en noordwesten van Nederland. Daar heeft naar schatting ruim 40% van de dieren blauwtong gehad, oplopend tot 54% in de zwaarst getroffen regio. In andere gebieden van Nederland zijn daarentegen nauwelijks dieren besmet geraakt. In de zuidelijke regio’s Limburg, Noord-Brabant en Zeeland blijkt maar 1 tot 2% van de melkveestapel besmet te zijn geweest. In het Noorden en Oosten is dit zo’n 10 tot 15%.

Niet alle dieren hadden blauwtong

GD constateert dat bedrijven in het midden van Nederland het hardst zijn geraakt, maar dat zelfs in die heftig getroffen gebieden nog lang niet alle dieren blauwtong gehad hebben. De dieren die niet besmet zijn geweest en geen antistoffen hebben, zijn niet beschermd tegen blauwtong BTV-3 (de variant die afgelopen najaar rondging) als dit opnieuw terugkomt.

Daarnaast benadrukt GD dat het tankmelkonderzoek niets zegt over jongvee. Mogelijk is dit (ook op bedrijven waar veel melkkoeien besmet zijn geraakt) nog onbeschermd, doordat die dieren bijvoorbeeld niet of juist wel buiten hebben gelopen of anders gehuisvest zijn. Ook in regio’s waar het virus vorig jaar al fors huishield, is waarschijnlijk zeker de helft van de veestapel kwetsbaar bij een nieuwe uitbraak.

GD wijst op het belang om juist rundvee in het zuiden en oosten van het land te vaccineren. De veehouders daar zijn zich mogelijk nog veel minder bewust van de heftige gevolgen die een BTV-3-uitbraak met zich kan meebrengen en overwegen daarom misschien niet te vaccineren, maar dit is juist wel van belang, waarschuwt GD.

Bron: Royal GD

Nieuwe uitbraken verwacht

Deskundigen verwachten op basis van eerdere blauwtonguitbraken dat het virus deze zomer opnieuw de kop zal opsteken. Sinds afgelopen maand zijn drie vaccins beschikbaar in Nederland om dieren te vaccineren tegen BTV-3. Dieren die antistoffen hebben zijn mogelijk al beschermd, al zijn hier geen harde bewijzen voor. “Net zoals bij eerdere blauwtonguitbraken wordt ervan uitgegaan dat runderen na het doormaken van een infectie levenslang beschermd zijn tegen hetzelfde serotype”, zegt GD.

Vee&Logistiek Nederland waarschuwt veehouders om vaccinatie te registreren via VeeOnline als dieren (mogelijk) geëxporteerd worden. Volledig gevaccineerde dieren mogen na zestig dagen geëxporteerd worden, mits de vaccinatie geregistreerd is. Registratie kost veehouders €0,25 per rund. Exporteurs kunnen voor €3 per dier de vaccinatieverklaring opvragen.


Eline Kamerik van Groepspraktijk Dierenartsen vertelt over wat er aanvang mei bekend is over het vaccin tegen blauwtong. Meer videoreportages over blauwtong vind je in het YouTube-kanaal van Boerderij.


Beheer
WP Admin