Deze voorraadrooier werd hogelijk gewaardeerd omdat hij de knollen netjes op een rij legde. Maar nadelen waren er ook: er was veel trekkracht bij nodig, minstens twee paarden en met het loof had hij moeite. Dat moest dus eerst getrokken of doodgespoten worden. - Foto: Misset BoerenlevenAchtergrond

Rooien in 1952: alle knollen netjes op een rij

Na de oorlog waren er verschillende rooiers in omloop. Geen van allen was echt ideaal maar het begin was er.

Deze foto is gemaakt in 1952 en tussen het opwaaiende stof is te zien dat er aardappelen gerooid worden. Het werktuig was een voorraadrooier, niet te verwarren met de tegenwoordige bunkerrooiers.

De jaren vijftig stonden bol van de vernieuwingen. De oorlog was afgelopen, personeel was schaars en dat versterkte de vraag naar mechanisatie. De aardappelteelt was van oudsher zeer arbeidsintensief, elke machine die wat over kon nemen, was welkom. Het bleek alleen niet eenvoudig iets te ontwikkelen wat aan de ‘strenge eischen der landbouwers’ kon voldoen, zo bleek uit een rapport van de Wageningen University & Research uit die tijd.

Drie soorten rooiers

Globaal waren er drie soorten rooiers in omloop: aardappellichters, werpradrooiers en voorraadrooiers. Allemaal hielpen ze het werk te verlichten maar geen van deze drie was ideaal. De lichters woelden de knollen weliswaar omhoog, maar daarna moesten ze nog steeds geraapt worden hetgeen veel arbeid vergde. De werpradrooier haalde de knollen weliswaar bovengronds, maar wierp ze lukraak in de rondte. Men kon pas aan een volgende rij beginnen als deze met knollen bezaaide strook leeggehaald was. De voorraadrooier had als voordeel dat hij de knollen omhooghaalde én netjes op een rij deponeerde. Dat maakte doorwerken mogelijk. Ideaal, zou je zeggen, maar de prijs van dit vernuft was er dan ook naar, niet iedereen kon zich zo’n machine permitteren al vermelden de rapporten uit die tijd nergens wat de kosten dan precies waren.

In de rubriek Zo ging het toen gaan we terug in de tijd. Boerderij bestaat al meer dan 100 jaar en aan de hand van foto's uit het archief kijken we naar de agrarische sector in de vorige eeuw. Benieuwd naar meer historie? Check het dossier Zo ging het toen.

Beheer
WP Admin