Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Rli: focus sterker op boeren die door willen

De overheid moet om de landbouw te verduurzamen meer focussen op het verduurzamen van landbouwbedrijven die door willen, en niet alleen op sanering. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Landbouwbedrijven moeten duidelijk weten waar hun bedrijf aan moet voldoen, aldus de raad, en moeten vervolgens zoveel mogelijk vrijgelaten worden in hoe zij die normen gaan behalen. De Rli constateert dat het huidige overheidsbeleid, sterk gericht op sanering van bedrijven en met steeds gedetailleerdere voorschriften over hoe geboerd moet worden, leidt tot weerstand in de sector. “Ook bij bedrijven die in principe perspectief zien in een duurzame bedrijfsvoering”, aldus de Rli, die voor zijn advies sprak met verschillende boeren.

Doelvoorschriften

Centraal stond de vraag: welk overheidsbeleid helpt boerenondernemers om binnen de duurzaamheidsgrenzen die overheid en samenleving stellen, hun toekomst vorm te geven. De Rli zegt ‘niet te betwisten dat er een saneringsopgave ligt’, maar vindt dat sterker ingezet moet worden op bedrijven die kunnen en willen doorgaan. Die bedrijven zouden op eigen bedrijfsniveau moeten weten wat zij moeten doen om te verduurzamen. Deze bedrijven moeten doel- in plaats van middelvoorschriften krijgen zodat de ondernemers zelf hier naartoe kunnen werken op een wijze die ze vinden passen bij hun bedrijf.

Certificeringssysteem

Hiervoor wil de raad dat het Rijk ook een certificeringssysteem opzet. Een onafhankelijke autoriteit, die moet beoordelen in hoeverre bedrijven aan duurzaamheidsnormen voldoen. Dit moet er toe leiden dat minder bedrijfscontroles nodig zijn.

De Rli vindt daarnaast dat het Rijk meer betrokken moeten zijn bij gebiedsprocessen, en boeren moet ondersteunen door te zorgen dat andere partijen in de keten (kredietverstrekkers, inkoopcombinaties van supermarkten, afzetcoöperaties) en consumenten meer bijdragen aan verduurzaming.

Reacties

  1. Het plan om boeren die door willen de kans te geven binnen kaders zelf te bepalen “hoe verder” spreekt iedere ondernemer aan lijkt me. De hamvraag is “Weet de politek wat ze op de lange termijn wil”. Soms denk ik dat de politiek zich door de Waan van een fanatieke meute milieu goeroes’en andere groenen laat leiden. Gemiddels meer dan 1 verkeizing per jaar, dit kan niet naders betekenen dan Stemmen winnen, dus lief zijn voor de meute en hun modieuse wereld beeld uitdragen. We zien toch keer op keer een politieke arena waar onmogelijke besluiten worden genomen, die niet toch het beoogde (beloofde) doel leiden en dus bijsturen en bijsturen en ondernemers die hoorndol worden.

Beheer
WP Admin