Foto: Van Assendelft AlgemeenNieuws

RIVM wil af van beheer Aerius

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil dat het beheer van de Aerius-applicatie, die gebruikt wordt voor de vergunningverlening, overgaat naar een andere organisatie. NRC berichtte daar dit weekend over en het RIVM bevestigt dat dit inderdaad zo is.

Met Aerius bereken je de stikstofneerslag van activiteiten op stikstofgevoelige natuurgebieden. Het RIVM zegt zichzelf niet langer de juiste beheerder voor de applicatie te vinden en vindt zich ook niet de juiste partij om vragen over de vergunningverlening te beantwoorden.

“Het is een vergunningverleningstool, dat vinden wij niet onze rol”, zo laat een woordvoerder weten. “Wij gaan niet over beleid, wij doen onderzoek.”

Wat wil RIVM wel?

Het rijksinstituut wil zich wel blijven bezighouden met het meten, berekenen en monitoren van stikstofbelasting op natuurgebieden, maar wil dat het beheer van de applicatie naar een andere instantie gaat. Op het gebruik van Aerius voor de vergunningverlening kwam de afgelopen jaren van verschillende kanten kritiek. Onder meer drie jaar geleden van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof, onder voorzitterschap van Leen Hordijk. Volgens het adviescollege was de Aerius niet geschikt om voor de vergunningverlening te gebruiken.


Parlementair verslaggever Lydia van Rooijen spreekt in Boerderij Uitgelicht Jeroen van Boxmeer van DLV advies over de werking van de Aerius.


Vorige week leidde een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam tot de discussie in welke mate de metingen in dit onderzoek juist wel of niet aantonen dat Aerius goed werkt. Het RIVM laat weten dat dit volledig los staat van de wens om het systeem over te dragen. Begin dit jaar heeft het RIVM bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit al gevraagd om een andere beheerder voor het systeem te zoeken.

Geen moeite met inzet voor vergunningverlening

Het RIVM laat weten er geen moeite mee te hebben dat Aerius wordt ingezet voor de vergunningverlening en herhaalt dat het blij is met de uitkomsten van het UvA-onderzoek. Het RIVM ziet dat als bevestiging dat hun rekenmodellen kloppen. Vorige week zei het instituut hierover het ‘goed te vinden dat de uitkomsten van het UvA-onderzoek overeenstemmen met eerder door ons uitgevoerd onderzoek en de modellen die het RIVM gebruikt’.

LNV wil op dit moment niet ingaan op de vraag naar welke instantie Aerius overgedragen zou kunnen worden. Het ministerie laat weten te verkennen hoe een herverdeling van taken rond Aerius kan worden ingevuld. Het zegt niet op de uitkomsten van dat proces te willen vooruitlopen.

Reacties

Beheer
WP Admin