Een transporteur haalt mest van een veebedrijf op. De aanmeldprocedure voor mestintermediairs gaat veranderen. Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Registratie mestintermediairs gewijzigd

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) wijzigt de aanmeldprocedure voor de registratie van mestintermediairs. RVO.nl gaat vanaf nu de Wet Bibob voorafgaand aan elke nieuwe registratie toepassen.

Tot nu toe werd de toets achteraf toegepast op bedrijven waarvan sterke vermoedens bestaan dat ze fraude plegen.

Landelijk bureau Bibob

Op dit moment ontvangen aspirant-mestintermediairs na aanmelding een vragenlijst op papier. Op basis van de lijst voert RVO.nl een integriteitsonderzoek, waarbij gegevens van justitie, politie en de Kamer van Koophandel opgevraagd. Het onderzoek duurt circa 6 weken. Als RVO.nl twijfelt aan de integriteit, wordt het landelijk bureau Bibob ingeschakeld. Pas na registratie mag de bemiddelaar opslagen, apparatuur en transportmiddelen registreren en beginnen met de opslag, het transport en de handel in meststoffen.

Mestfraude

De mesthandel is de laatste jaren enkele keren opgeschrikt door fraudezaken. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is in 2003 ingesteld met als doel dat overheden de integriteit van houders en aanvragers van vergunningen en subsidies bij het landelijk bureau Bibob laten toetsen.

Beheer
WP Admin