Foto: ANP AlgemeenNieuws

Rechter geeft derogatiestukken niet vrij

De correspondentie tussen de Europese Commissie en Nederland over de uitzonderingsregels (derogatie) voor de Nitraatrichtlijn blijft in de kast.

De Haagse rechtbank vindt dat het ministerie terecht weigert de stukken openbaar te maken.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft na de uitspraak van de rechter (vrijdag 3 februari) aan de Europese Commissie vragen gesteld. Zij wil dat de Europese Commissie de stukken vrijgeeft.

De openbaarheid van stukken die betrekking hebben op correspondentie tussen Brussel en Den Haag is vaker gevraagd en geweigerd. Het vakblad V-Focus vroeg openbaarheid van de stukken over de derogatie voor de Nitraatrichtlijn (aangepaste bemestingsregels voor de melkveehouderij).

Geen inzage in onderhandelingen aanvraag derogatie

De rechter beoordeelt dat openbaarmaking van de stukken schade zou kunnen toebrengen aan de Nederlandse internationale betrekkingen. Daarbij komt dat openbaarmaking er ook toe kan leiden dat andere landen een ander oordeel hebben over een derogatie-aanvraag. Door openbaarmaking wordt duidelijk hoe de onderhandelingen zijn verlopen, aldus de rechtbank, die zelf wel inzage in de stukken heeft gehad.

Beheer
WP Admin