Er is onder andere verzet tegen de voorgestelde vergunningplicht bij intern salderen. Bij intern salderen lost een bedrijf binnen een activiteit de extra stikstofuitstoot op. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Reacties op stikstofwet: doe recht aan verkiezingsuitslag

Het voorstel om een vergunningplicht in te voeren bij intern salderen en tegelijk de stikstofdoelen te vervroegen van 2035 naar 2030 krijgt wisselende reacties. Een groot aantal insprekers vraagt recht te doen aan de verkiezingsuitslag van vorige week.

Het wetsvoorstel ligt tot 23 maart nog voor commentaar ter consultatie. Inmiddels zijn er 88 openbare reacties op het wetsvoorstel. Agractie en LTO Nederland hebben inhoudelijk gereageerd.

Stikstofwet onrealistisch

De regering zwemt steeds verder de stikstoffuik in, zegt actiegroep Agractie. In een reactie op het ‘Wetsvoorstel tot wijziging omgevingswaarde stikstofdepositie 2030 en vergunningplicht intern salderen’ stelt Agractie dat een onrealistisch niet haalbaar doel wordt gesteld. De organisatie is tegen verplicht onteigenen en afwaarderen van landbouwgrond.

Veel van de (veelal anonieme) openbare reacties hebben bijvoorbeeld als strekking dat er geen stikstofprobleem is of dat de regering een verborgen agenda heeft, gericht op het onteigenen van boerengrond en inkrimping van de veestapel.

Verkiezingsuitslag

De verkiezingsuitslag van 15 maart moet recht worden gedaan, vinden veel respondenten. “Luister naar de meerderheid van de kiezers op 15 maart 2023. Als niet geluisterd wordt, dan vrees ik dat een totale chaos uitbreekt en dan is Nederland veel verder van huis”, aldus rundveehouder Sjaak Voorend uit Zegveld. Voorend bepleit de zogenoemde kritische depositiewaarde (KDW) uit de wet te halen. De KDW is de hoeveelheid stikstof die kwetsbare natuur maximaal aankan. Als de uitstoot hoger is, dan kan schade aan de natuur ontstaan.

Volgens Voorend gaan stikstofgevoelige habitats in sommige Natura 2000-gebieden erop vooruit, mede dankzij beter beheer door natuurorganisaties en een aangepast waterbeheer.

Intern salderen

Er zijn anonieme tegengeluiden: “Het allerbelangrijkste is dat de overheid ophoudt om de boeren voor de gek te houden. Onder druk van de hele agro-industrie buigt de overheid voortdurend.”

Het bedrijfsleven buiten de landbouw roert zich eveneens. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) verzet zich bijvoorbeeld tegen de voorgestelde vergunningplicht bij intern salderen, waar ook Agractie en LTO Nederland de handen niet voor op elkaar krijgen.

Bij intern salderen lost een bedrijf binnen een activiteit de extra stikstofuitstoot op. Dit kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van emissiearme technieken.

Vergunningplicht leidt tot extra administratieve lasten

VNCI stelt dat de industrie de mogelijkheid van intern salderen hard nodig heeft voor de verduurzaming bij de energie- en grondstoffentransitie. Voedingsmiddelenbedrijf Tate & Lyle (Koog aan de Zaan) zegt dat de vergunningplicht leidt tot extra administratieve lasten. Het bedrijf beklaagt zich ook over het rekenmodel Aerius, waarvan de uitkomsten steeds veranderen, waardoor tijdens een jaren lopende procedure steeds nieuwe berekeningen moeten worden gedaan. Deze berekeningen hebben dan vervolgens ook weer effect op de voorgenomen plannen. Tate & Lyle vindt dat de wet niet moet worden ingevoerd.

MOB: stikstofwet niet streng genoeg

Actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) stelt dat het wetsvoorstel nog niet streng genoeg is. MOB wijst erop dat ondanks het afromen van vergunningen de feitelijke stikstofuitstoot nog vaak toeneemt in plaats van afneemt bij nieuwe vergunningen. “Het wetsvoorstel maakt geen einde aan de huidige chaos met betrekking tot de vergunningverlening”, verwacht MOB.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin