Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Rat en gans meest schadelijke dieren Europa

De grote Canadese gans, de bruine rat en de muskusrat staan bovenin de lijst van meest schadelijke exotische dieren en planten in Europa. Dat blijkt uit onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Biological Invasions.

Wetenschappers maakten een lijst van de 149 meest exotische schadelijke planten en dieren van Europa.

Schade aan landbouw, natuur of volksgezondheid

Op nummer één staat de grote Canadese gans, gevolgd door de bruine rat. Op nummer 4 staat de muskusrat. Ook de beverrat, de Amerikaanse nerts, de reuzenberenklauw en de huiskraai staan op de lijst.

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

Bij de samenstelling van de lijst hebben de wetenschappers extra rekening gehouden met de zeer grote schade die sommige soorten toebrengen aan de landbouw, natuur of volksgezondheid. Een lijst van 486 in Europa levende exotische dieren, planten en schimmels is beoordeeld op onder andere:

  • de effecten op planten en dieren
  • concurrentie met en overdracht van ziekten op inheemse soorten
  • effecten op ecosystemen, de landbouw, veeteelt en volksgezondheid.

Op deze manier concluderen de onderzoekers welke soorten prioriteit moeten krijgen in de uitvoering van beleid.

Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe lijst 64 soorten bevat die niet voorkomen op een lijst van de Europese Unie. De onderzoekers pleiten dan ook voor een toevoeging van meer soorten aan de bestaande lijst.

Beheer
WP Admin