Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

Radiostilte tot vernieuwde samenwerkingsovereenkomst POV-LTO

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland gaan de maand april gebruiken om tot een gewenste samenwerkingsovereenkomst tussen LTO en POV te komen.

Na anderhalf jaar overleg ligt er nog steeds geen hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen LTO en POV op tafel. Als het aan de leden van beide organisaties ligt komt deze er wel. Tijdens ledenvergaderingen van POV en regionale bijeenkomsten van LTO heeft een grote meerderheid van de leden uitgesproken dat samenwerking tussen beide organisaties van groot belang is.

Ultimatum van tafel

Het ultimatum dat LTO op 1 april stelde is van tafel en de onderhandelingen gaan verder. Met als doel om begin mei een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst te presenteren. Een maand extra is nodig om de laatste verschilpunten weg te werken geven de organisaties in een gezamenlijk persbericht aan.

Radiostilte tot 1 mei

Beide organisaties hebben besloten om de komende maand radiostilte te houden, ook richting de eigen leden, om de slagingskans van de samenwerkingsovereenkomst te vergroten. Begin mei verwachten LTO en POV goed nieuws te kunnen brengen waarbij ook de laatste verschilpunten weggewerkt zijn.

Beheer
WP Admin